Ça hûn dişirmîş dibin . . .

  • Xwedê?

  • însanet?

  • yan kesekî din?

 K′ITÊBA PÎROZ DIBÊJE:

“Dinyayê bin h′ukumê Yê Xirabda ye” (1 Yûh′enna 5:19).

“Kur′ê Xwedê e′yan bû, wekî kirêd Mîrêcin xirab ke” (1 Yûh′enna 3:8, “Mizgînî”).

K′ITÊBA PÎROZ USA JÎ SOZ DIDE

Şirovekirina r′ast distînin derheqa wê yekê, ku çir′a problêmêd dinyayê hene (E′yantî 12:12).

Me′niye we heye, wekî bawer bikin, ku h′alê dinyayê wê aliyê başda bê guhastinê (1 Yûh′enna 2:17).

 LÊ GELO EM DIKARIN ÎT′BARIYA XWE K′ITÊBA PÎROZ BÎNIN?

Belê, û seva vê yekê sê me′nî hene:

  • K′utabûna serwêriya Şeyt′an Mîrê-cina îda nêzîk e. Yahowa Xwedê qirar kiriye, ku wê însanetê ji h′ukumê Mîrê-cina aza ke û k′utasiya vê yekê bîne. Ew soz dide, ku wê Şeyt′an Mîrê-cina bide undakirinê, û h′emû zîyana yêd ku ew tîne meriyar′a wê bide hildanê (Îbranî 2:14).

  • Xwedê, Îsa Mesîh bijartiye, ça serwêrê dinyayê. Îsa mîna serwêrêd wê dinyayê nîne, yêd ku zulm û xweh′ez in. Derhaqa serwêrtiya Îsa, Yahowa Xwedê soz dide: “Dilê wî, wê bona k′esîb û belengaza bişewite. . . Ewê nefsa wan ji bindestî û zordariyê aza ke” (Zebûr 72:13, 14, Welger′andina “Dinya T′eze”).

  • Xwedê derewa nake. Di K′itêba Pîrozda derheqa Xwedê e′şkere tê gotinê: “Nabe ku ew derew derê” (Îbranî 6:18). Çaxê Yahowa Xwedê tiştekî soz dide ku bike, ewê e′seyî sozê xwe bîne sêrî! (Îşaya 55:10, 11). Dêmek ev sozê Xwedê jî ku “serwêrê vê dinyayê bê avîtinê derva”, wê bê sêrî (Yûh′enna 12:31).

 DIŞIRMÎŞ BIN

Çaxê serwêrê vê dinyayê bê r′etkirinê, h′alê dinyayê wê çawa be?

K′itêba Pîroz caba vê pirsê dide ZEBÛR 37:10, 11 û E′YANTÎ 21:3, 4.