Melekên amin dîna xwe didine meriya û xem dikin, ku qirara Yehowa bînin sêrî. Çaxê Xwedê erd efirand, melekên Xwedê “pevra distiriyan û hemûya lawên Xwedê . . . kêfxweşiyêva bang dikirin” (Îbo 38:4, 7). Nava qirnada heta niha, melekhizret in “bibînin”, ku çawa pêxembertî derheqa axiriyê wê li ser erdê bê sêrî (1 Petrûs 1:11, 12).

Kitêba Pîroz dide kifşê, ku melek car-cara alîkariya lazim didane xizmetkarên rast, seva ku qirara Xwedê bînin sêrî (Zebûr 34:7). Mesele:

  • Çaxê Yehowa safî kir bajarên Sodom û Gomorayê kuta ke, meleka alî Lûtê amin û malbeta wî kirin, seva ku ji wê derê birevin (Destpêbûn 19:1, 15-26).

  • Çaxê di Babîlonêda safî kirin sê xortên Îbranî bavêjne firna bi agir û bikujin, Xwedê “milyaketê xwe şand û qûlên xwe yên ku pê ewle bûn xelas kirin” (Daniyêl 3:19-28).

  • Çaxê Daniyêlê amin hatibû avîtinê çela şêra û temamiya şevê têda bû, ew karibû xilaz be, çimkî çawa ewî got “Xwedayê min milyaketê xwe şand û devê şêran girtin” (Daniyêl 6:16, 22).

Nava terîxiyêda melek gelek car alî merivên amin dikirin

MELEKA PIŞTGIRIYA MESÎHIYÊN QIRNA YEKÊ DIKIRIN

Car-cara, melekên Xwedê tevî şuxulên civata Mesîhiya dibûn, gava lazim bû qirara Yehowa bînin sêrî. Mesele:

  • Melek dergehên kelê vekir û rêberiya şandiya kir, ku berdewam kin di paristgehêda mizgîniyê bela kin (Karên Şandiya 5:17-21).

  • Melekekî rêberî Fîlîpoyê mizgînvan kir, wekî here ser rê, ku ji Orşelîmê digihîşte Xezzeyê, seva ku derheqa Xwedê tevî merivekî Etiyûpiyayê xeber de, yê ku bona hebandinê diçû Orşelîmê (Karên Şandiya 8:26-33).

  • Çaxê wede gihîşt ku necihû bibine Mesîhî, melekek sereskerê Romayîra Kornêlyora xuya bû û gote wî, ku Petrûsê şandî teglîfî mala xwe ke (Karêd Şandiya 10:3-5).

  • Çaxê Petrûs kelêda girtî bû, melek wîra xuya bû û alî wî kir, seva ew ji kelê derkeve (Karên Şandiya 12:1-11).

 ÇAWA MELEK ALÎ TE DIKIN

Îro tiştên usa tune, ku Xwedê bi keremetî melekên xwe bide xebatê ku alî meriya bikin. Lê derheqa wedê me Îsa got: “Mizgîniya Padşatiyê wê li nav temamiya dinyayê bê dannasînkirinê, ku hemû miletara bibe şedetî û hingê xilazî wê bê” (Metta 24:14). We zanibû ku şagirtên Mesîh bi piştgiriya meleka evî şixulî pêk tînin?

Melek alîkariyê didin, ku mizgînya xêrê nav temamiya dinyayêda bela be

Kitêba Eyantî, eyan dike ku melekên Xwedê wê bi dil û can nav temamiya dinyayêda alî meriya bikin, ku derheqa Yehowa Xwedê û qirara wî ya seva însanetê, pêbihesin. Yûhennayê şandî nivîsî: “Hingê min dîna xwe dayê, va milyaketekî din ku ezmênda difirî û Mizgîniya wîye heta-hetayê hebû, wekî wê Mizgîniyê bide yêd rûbarî dinê, awa gotî hemû mileta, bereka, zimana û cimeta. Wî bi dengekî bilind digot: ‘Ji Xwedê bitirsin û şikiriyê bidine wî, çimkî siheta dîwankirina wî pêra gihîşt. Serê xwe ber wî daynin, yê ku erd û ezman, ber û avêd kanîya efirandine’” (Eyantî 14:6, 7). Îro gelek îzbatî hene, ku melek nav temamiya dinyayêda piştigiriya şixulên belakirina mizgîniyê dikin. Bi rastî çaxê hela hê gunekarek tobe dike û wedigere cem Yehowa, “milyaketêd Xwedê . . . şa dibin” (Lûqa 15:10).

Çi wê biqewime çaxê şixulê belakirina mizgîniyê bê temam kirinê? Ordiyên meleka wê piştgiriya Îsa Mesih bikin, ku heye Padşê Padşa. Ewana wê “şerê wê Roja Mezine Xwedêyê Hemû Zorayîyê” dêmek Armagêdonêda, şer bikin (Eyantî 16:14-16; 19:14-16). Xudan tevî melekên xweyî qewî wê dîwana wan meriya bikin, yên ku naxwazin Xwedê nas kin, û gura Mizgîniya Xudanê me Îsa nakin (2 Têsalonîkî 1:7, 8).

Bawer be, ku melek xût derheqa te jî xem dikin. Ewana bi rastî jî xem dikin derheqa halxweşiya wan, yên ku dixwazin Xwedêra xizmet kin. Û Yehowa Xwedê jî timê meleka dide xebatê, seva ku qewî ke û biparêze xizmetkarên xweye amin (Îbranî 1:14).

Her kes ji me berbi bijartineke mûhîm sekiniye. Gelo em guh didine mizgîniyê û qebûl dikin, ya ku nav temamiya dinyayêda bela dibe? Şedên Yehowa ji mihala we, wê bi dil û can alî we bikin, ku hûn karê bistînin ji alîkariya melekên Xwedêyî qewî.