Yahowa ye Tenê Xwedayê Rast (1 Padşatî 16:29-33; 1 Padşatî 17:1-7; 1 Padşatî 18:17-46; 1 Padşatî 19:1-8)

CÛRÊN KIŞANDINÊ