Amin Be û Tirsa Xwe Bitemirîne (Lûqa 5:1-11; Metta 14:23-34; Metta 26:31-75)

CÛRÊN KIŞANDINÊ