2020-2021 Bernama Civata Mezine Yekrojî—Tevî Berpirsiyarê Mihalê

Dîna xwe bide bernama civata mezine yekrojî. Navê wê civata mezin usa ye, “Dilê Yehowa Şa Bike!”

Dilê Yehowa Şa Bike!

Bernama sibehê û nîvro ya civata mezine yekrojî tevî berpirsiyarê mihalê.

Cabên Wan Pirsa Bivînin

Cabên wan pirsa wê bêne şirovekirinê, wedê programê.