Derbazî serecemê

Derbazî naverokê bin

Înî

Înî

“Mêrxas be û gelek qewî be” (YÊŞÛ 1:7, DT)

SIBEH

 • 9:20 Miqama bi Vîdêo

 • 9:30 Kilama № 110 û Dua

 • 9:40 GOTARA BERPIRSIYAR: Yehowaye, Kaniya Mêrxasiya Rast (Zebûr 28:7; 31:24; 112:7, 8; 2 Tîmotêyo 1:7)

 • 10:10 RÊZA GOTARA: Çira Lazim e, wekî Mesîhiyên Rast Mêrxas Bin

  • Xizmetiyêda (Eyantî 14:6)

  • Wekî Xwe Pîroz Xwey Kin (1 Korintî 16:13, 14)

  • Wekî Tevnebûyînê Xwey Kin (Eyantî 13:16, 17)

 • 11:05 Kilama № 126 û Elametî

 • 11:15 XWANDINA KITÊBA PÎROZ BI DRAMATÎK: “Mêrxas Be, bi Dil Be û Bike”! (1 Dîrok 28:1-20; 1 Samûyêl 16:1-23; 17:1-51)

 • 11:45 “Qet Çekên ku li Dijî te Hatine Çêkirin, Wê ji Tu Karîra Nebe” (Îşaya 54:17; Zebûr 118:5-7)

 • 12:15 Kilama № 61 û Wedê Hêsabûnê

 NÎVRO

 • 13:25 Miqama bi Vîdêo

 • 13:35 Kilama № 69

 • 13:40 RÊZA GOTARA: Tiştên ku Mêrxasiya Me Sist Dikin, Himberî Wan Tişta, Çi ku Mêrxasiya Me Qewî Dikin

  • Bîntengî û Hêvî (Zebûr 27:13, 14)

  • Neqayîlbûn û Razîbûn (Zebûr 27:1-3)

  • Hêsabûna Necayîz û Xizmetkirin (Zebûr 27:4)

  • Hevalên Xirab û Hevalên Baş (Zebûr 27:5; Metelok 13:20)

  • Bîlaniya vê Dinê û Hînbûna Şexsî (Zebûr 27:11)

  • Dudilîbûn û Bawerî (Zebûr 27:7-10)

 • 15:10 Kilama № 55 û Elametî

 • 15:20 RÊZA GOTARA: Ewana Hazir Bûn Çi Unda Kin; Ça Ewana Hatine Xelatkirinê

  • Hananiya, Mîşaêl û Azarya (Daniyêl 1:11-13; 3:27-29)

  • Ekîla û Priskîla (Romayî 16:3, 4)

  • Steyfan (Karên Şandiya 6:11, 12)

 • 15:55 “Mêrxas Bin! Min Dinya Kire Bindestê Xwe” (Yûhenna 16:33; 1 Petrûs 2:21, 22)

 • 16:15 Eskerên Îsaye Mêrxas (2 Korintî 10:4, 5; Efesî 6:12-18; 2 Tîmotêyo 2:3, 4)

 • 16:50 Kilama № 22 û Duakirina Xilaziyê