Sala 2022 Timê Edilayêda bin! Bernama Civata Mezin

Înî

Bernama roja Înî ser hîmê Zebûr 29:11; “Xudan dua û xêr-xweşîyê bide cimeta xwe”.

Şemî

Bernama roja Şemî ser hîmê 2 Petrûs 3:14; “Bikin ku . . . bêleke û bêqusûr edilayiyêda” bin.

Led

Bernama roja Ledê ser hîmê Romayî 15:13; “Bira Xwedêyê gumanê dilê we bi şabûnê û edilayiyêva bikimkimîne”.

Elametî bona Mêvana

Elametiya kêrhatî bona mêvanên civata mezin.