KANÎ BONA BERNAMA CIVÎNÊ; BIJÎN Û XIZMET KIN Tîrmeh 2020

CÛRÊN KIŞANDINÊ