KANÎ BONA BERNAMA CIVÎNÊ; BIJÎN Û XIZMET KIN Hezîran 2019

CÛRÊN KIŞANDINÊ