Qurbankirina heywana siya qurbanbûna Îsayê kamil bû

BIJÎN Û XIZMET KIN; BERNAMA CIVÎNÊ Mijdar 2020

FIKIRÊN QÎMET JI XEBERA XWEDÊ

Mûsa Hûr bi Hûr Rêberiya Tîne Sêrî

FIKIRÊN QÎMET JI XEBERA XWEDÊ

Nêta Diyariya

MÎNA ÎSA BIJÎN

Qîmeta Du Pola

FIKIRÊN QÎMET JI XEBERA XWEDÊ

Tiştê Lapî Baş Bide Yehowa

FIKIRÊN QÎMET JI XEBERA XWEDÊ

Eyankirina Şêkirdariyê