Bisalêl û Oholîab bona konê pîroz tişta çêdikin

BIJÎN Û XIZMET KIN; BERNAMA CIVÎNÊ Cotmeh 2020