cahil

PIRSÊN CAHILA

Çi Bikim Hergê Min Qeydekî Malbetê Teribandiye?

Çi ku qewimî, tu îda nikarî biguhêzî, lê bixebite ku derecê hê xirab nekî. Ev gotar vê derecêda wê alî te bike.