Here Naverokê

Xizmeta Me ya Padîşahiyê

Xizmeta Me ya Padişahiyê ji bo van îbadetên Şahidên Yehowa melûmat dide: Hînbûna Kitêba Pîroz a Civatê, Îbadeta Waiztiya Teokratîk û Îbadeta Xizmetê.

 

Mixabin ev cure naverok bi vî zimanî tune.

Li rûpelên dû re naveroka bi vî zimanî heye: