Here Naverokê

Here naverokê

Gelo Xwedê Qebûl Dike ku Em di Îbadetê de Sûret û Pûtan bi Kar Bînin?

Gelo Xwedê Qebûl Dike ku Em di Îbadetê de Sûret û Pûtan bi Kar Bînin?

Em bi çavên xwe nikarin Xwedê bibînin. Madem ku wisa ye, em çawa dikarin nêzîkî Xwedê bibin? Eger em di îbadetê de sûret, pût yan tiştên din bi kar bînin, ma emê nêzîkî Xwedê nebin?