Here Naverokê

Here naverokê

Sala 1914an: Destpêka Rojên Dawîn

Sala 1914an: Destpêka Rojên Dawîn

Kitêba Pîroz ji berê ve behsa rewşa dinyayê û sifetên mirovên “di rojên dawîn de” kiriye (2. Tîmotêyos 3:1). Gelo ev pêxembertî ji sala 1914an û vir ve çawa tên cih?