Here Naverokê

Here naverokê

Padîşahiya Xwedê ji Sala 1914an ve Hukim Dajo

Padîşahiya Xwedê ji Sala 1914an ve Hukim Dajo

Wek ku Kitêba Pîroz ji berê ve gotibû, Padîşahiya Xwedê di sala 1914an de li ezmanan dest bi hukimdariyê kiriye û di eynî demê de “rojên dawîn” dest pê bûne (2. Tîmotêyos 3:1).