Here Naverokê

Here naverokê

Maneya Jiyana Me Çi ye?

Maneya Jiyana Me Çi ye?

Em çawa dikarin fehm bikin ku maneya jiyana me bi rastî çi ye?