Here Naverokê

Here naverokê

Padîşahiya Xwedê Çi ye?

Padîşahiya Xwedê Çi ye?

Gava Îsa Mesîh li dinyayê bû, wî herî zêde behsa Padîşahiya Xwedê dikir. Gelo ev Padîşahî çi ye û emê ji wê çi feydeyê bistînin?