Here Naverokê

Here naverokê

Nivîskarê Kitêba Pîroz Kî Ye?

Nivîskarê Kitêba Pîroz Kî Ye?

Eger Kitêba Pîroz mirovan nivîsîne, çima em dibêjin ku ew “peyva Xwedê” ye? (1. Selanîkî 2:13). Xwedê çawa fikrên xwe derbasî mirovan kir?