Here Naverokê

Here naverokê

Em ji ku Dizanin ku Kitêba Pîroz Rast e?

Em ji ku Dizanin ku Kitêba Pîroz Rast e?

Kitêba Pîroz li ser xwe dibêje ku ew ”Peyva Xwedê“ ye û Xwedê “derewan nake” (1. Selanîkî 2:13; Tîtos 1:2). Gelo Kitêba Pîroz kitêbeke çîrok û hîkayetan e, yan jî rastiyê dibêje?