Here Naverokê

Here naverokê

Halê Miriyan Çi ye?

Halê Miriyan Çi ye?

Piştî mirinê çi tê serê me? Kitêba Pîroz bi zelalî cewaba vê pirsê dide û dilê me rihet dike.