Here Naverokê

Here naverokê

Halê Miriyan Çi ye?

Halê Miriyan Çi ye?

Piştî mirinê çi dibe? Cewaba zelal a Kitêba Pîroz dilê me rihet dike.