Here Naverokê

Hûn li ser Kitêba Pîroz Çi Difikirin?

Hûn li ser Kitêba Pîroz Çi Difikirin?

Gelo Kitêba Pîroz ...

  • hatiye guhertin?

  • kitêbeke çîrokan e?

  • ji Xwedê ye?

 KITÊBA PÎROZ ÇI DIBÊJE?

“Tevahiya Nivîsara Pîroz ji bîhna Xwedê ye” (2. Tîmotêyos 3:16).

MANEYA GOTINÊN JORÎN

Kitêba Pîroz cewabên pirsên muhîm dide (Methelokên Silêman 2:1-5).

Kitêba Pîroz nîşan dide ku gerek em çawa bijîn (Zebûr 119:105).

Kitêba Pîroz behsa hêviyeke xweş dike (Romayî 15:4).

 GELO EM DIKARIN BI GOTINÊN KITÊBA PÎROZ BAWER BIKIN?

Belê! Bala xwe bidin van sebeban:

  • Kitêba Pîroz hevgirtî ye. Kitêba Pîroz di hundirê 1.600 salî de ji aliyê 40 kesî ve hat nivîsandin. Piraniya wan hevdû nas nedikir. Dîsa jî, hemû gotinên Kitêba Pîroz hev digirin û mijara wê yek e!

  • Kitêba Pîroz durist e. Gelek tarîxzan behsa şaşî û binketinên miletê xwe nakin. Lê belê, nivîskarên Kitêba Pîroz bi duristî behsa şaşiyên xwe û şaşiyên miletê xwe dikir (2. Dîrokan 36:15, 16; Zebûr 51:1-4).

  • Gotinên Kitêba Pîroz her tim tên cih. Kitêba Pîroz weke 200 sal ji berê de gotibû ku bajarê Babîlê wê bikeve destê dijminan (Îşaya 13:17-22). Bi ser de, Kitêba Pîroz ji berê de gotibû ku Babîl wê çawa û ji aliyê kê ve bê girtin (Îşaya 45:1-3).

    Wekî din, gelek gotinên din ên Kitêba Pîroz jî hatine cih. Ma ev yek îsbat nake ku Kitêba Pîroz bi rastî ji Xwedê ye? (2. Petrûs 1:21).

 HÛN ÇI DIFIKIRIN?

Kitêba Pîroz çawa dikare jiyana we xweştir bike?

Ji bo cewaba vê pirsê, li van ayetên Kitêba Pîroz binêrin: ÎŞAYA 48:17, 18; 2. TÎMOTÊYOS 3:16, 17