Here Naverokê

Dinya di Destê Kê de ye?

Dinya di Destê Kê de ye?

Gelo dinya di bin kontrola ...

  • Xwedê de ye?

  • însanan de ye?

  • kesekî din de ye?

 KITÊBA PÎROZ ÇI DIBÊJE?

“Tevahiya dinyayê di bin desthilatiya Yê Xerab de ye” (1. Yûhenna 5:19).

Îsa Mesîh wê “karên Îblîs xera bike” (1. Yûhenna 3:8).

MANEYA GOTINÊN JORÎN

Em dizanin ku halê dinyayê çima xerab e (Peyxam 12:12).

Hêviya me heye ku rojekê, halê dinyayê wê xweş bibe (1. Yûhenna 2:17).

 GELO EM DIKARIN BI GOTINÊN KITÊBA PÎROZ BAWER BIKIN?

Belê! Bala xwe bidin van sebeban:

  • Dawiya hikumdariya Îblîs nêzik e. Xwedê – yê ku navê wî Yehowa ye – soz daye ku ewê însanan ji destê Îblîs xelas bike. Wekî din, ewê Îblîs “biperçiqîne” û hemû zerarên ku wî dane, telafî bike (Romayî 16:20).

  • Yehowa, Îsa Mesîh hilbijartiye ku li ser dinyayê hikm bajo. Îsa Mesîh hikumdarekî baş e û ne wek Îblîs e, yê ku zalim û zordar e. Kitêba Pîroz dibêje ku gava Îsa Mesîh însanên belengaz dîtin, “dilê wî bi wan şewitî” (Metta 9:36).

  • Xwedê tu caran derewan nake. Kitêba Pîroz wisa dibêje: “Çênabe ku Xwedê ... derewan bike” (Îbranî 6:18). Gava Yehowa sozekê dide, ew soza xwe her tim tîne cih (Îşaya 55:10, 11). Mesela, Yehowa soz dide ku “serokê vê dinyayê wê bê avêtin derve” (Yûhenna 12:31).

 HÛN ÇI DIFIKIRIN?

Piştî derxistina hikumdarê vê dinyayê, halê dinyayê wê çawa be?

Ji bo cewaba vê pirsê, li van ayetên Kitêba Pîroz binêrin: ZEBÛR 37:10, 11; PEYXAM 21:3, 4