Here Naverokê

Here naverokê

Roja Şemiyê

Roja Şemiyê

“Bi navê wî yê pîroz pesnê xwe bidin, bila şa bin yên ku li Xudan digerin!” (Zebûr 105:3)

SIBEH

 • 9:20 Muzîk-Vîdeo

 • 9:30 Kilam 53 û Dua

 • 9:40 RÊZEGOTAR: Ji Îşê Şagirtkirinê Kêfê Bistîne – Hunerên Xwe Zêde Bike

  • • Pirsan Bipirse (Aqûb 1:19)

  • • Tesîra Peyva Xwedê bi Kar Bîne (Îbranî 4:12)

  • • Mîsalan bi Kar Bîne (Metta 13:34, 35)

  • • Bi Coşî Hîn Bike (Romayî 12:11)

  • • Hevdil Be (1. Selanîkî 2:7, 8)

  • • Bigihîje Dilan (Zebûr 119:34)

 • 10:50 Kilam 58 û Îlan

 • 11:00 RÊZEGOTAR: Ji Îşê Şagirtkirinê Kêfê Bistîne – Alîkariya Yehowa Qebûl Bike

  • • Hacetên Lêgerînê (1. Korîntî 3:9; 2. Tîmotêyos 3:16, 17)

  • • Xwişk û Bira (Romayî 16:3, 4; 1. Petrûs 5:9)

  • • Dua (Zebûr 127:1)

 • 11:45 GOTARA BINAVBÛNÊ: Binavbûn wê Çawa Dilxweşiya Te Zêde Bike? (Methelokên Silêman 11:24; Peyxam 4:11)

 • 12:15 Kilam 79 û Navber

 PIŞTÎ NÎVRO

 • 13:35 Muzîk-Vîdeo

 • 13:45 Kilam 76

 • 13:50 Îşê Şagirtkirinê Dilxweşiyê Dide Xwişk û Birayên ...

  • • li Afrîkayê

  • • li Asyayê

  • • li Ewropayê

  • • li Amerîkaya Bakur

  • • li Okyanûsyayê

  • • li Amerîkaya Başûr

 • 14:35 RÊZEGOTAR: Alî Xwendekarên Xwe Bike ku Ew ...

  • • Xwarina Ruhî Bistînin (Metta 5:3; Yûhenna 13:17)

  • • Herin Civînan (Zebûr 65:4)

  • • Xwe ji Hevalên Xerab Dûr Bigirin (Methelokên Silêman 13:20)

  • • Dev ji Adetên Xerab Berdin (Efesî 4:22-24)

  • • Bibin Dostên Yehowa (1. Yûhenna 4:8, 19)

 • 15:30 Kilam 110 û Îlan

 • 15:40 FÎLM: Nehemya: “Dilxweşiya Yehowa Stara We ye” – Para I (Nehemya 1:1–6:19)

 • 16:15 Îşê ku Em Niha Dikin Me ji bo Îşê li Dinyaya Nû Hazir Dike (Îşaya 11:9; Karên Şandiyan 24:15)

 • 16:50 Kilam 140 û Dua