Here Naverokê

Here naverokê

 BEŞ 8

Mesîh derdikeve holê

Mesîh derdikeve holê

PIŞTÎ ku ji 500 salan bêtir dem bi ser pêxamberîtiya ku Daniyêl pêxamber ragihandibû re derbas bûn, milyaket Cibrayîl ji keçekê bakîre ya bi navê Meryem re xuya bû û ew keça azew ji dûndana padîşah Dawid bû. Cibrayîl ji wê re weha got: “Silav li te, ey keçika ku kerema Xwedê li ser e. Xudan bi te re ye” (Lûqa 1:28). Lê belê Meryem tirsiya. Gelo ev silav dihat çi wateyê?

Milyaket Cibrayîl ji Meryemê re got ku ewê Mesîh bîne cîhanê

Cibrayîl jê re got: “Ya Meryem, netirse! Kerema Xwedê li te bûye, va ye, tê bizaro bibî û tê kurekî bînî û navê wî Îsa deynî. ... Û Xudan, Xwedê wê textê bavê wî Dawid bide wî ... û dawiya padîşahiya wî nayê” (Lûqa 1:30-33). Bi rastî jî ev mizgîneke zehf qenc bû! Meryemê “nîjad” ango dûndana ku ji demeke dirêj ve li bendê dihat mayîn, wê bianiya cîhanê!

Piştî salekê Îsa pêxamber li Beytlehmê welidî. Di şeva zayana wî de milyaketekî ji şivanên ku li wê derê bûn re, ev gotin ragihandin: “Ez hatime ku ez mizgîniya şabûneke mezin bidim we ... îro li bajarê Dawid xilaskerek ji we re çêbûye. Ew ... Mesîh e” (Lûqa 2:10, 11). Paşê dê û bavê Îsa çûn bajarê Nisretê û Îsa li wê derê mezin bû.

Sala ku hatibû ragihandin, wê Mesîh derketa holê piştî zayînê sala 29-an, bû. Îsa tam di wê salê de ‘nêzîkî sî salî bû’ wî wekî pêxamberê Xweda dest bi xizmetê kir (Lûqa 3:23). Gelek kesan fêm kiribû ku ew ji aliyê Xweda ve hatiye şandin. Wan got: “Pêxamberekî mezin di nav me de rabûye” (Lûqa 7:16, 17). Gelo Îsa Mesîh çi hîn kir?

Îsa Mesîh hînî mirovan kir ku ew ji Xweda hez bikin û bi tenê ji wî re îbadetê bikin: Wî weha gotibû: “Xudan Xwedayê me yek e. Ji Xudan Xwedayê xwe bi hemû dilê xwe, bi hemû canê xwe, bi hemû hişê xwe û bi hemû hêza xwe hez bike” (Marqos 12:29, 30). Herweha wî got: “Biperize Xudan Xwedayê xwe û bi tenê ji wî re xizmetê bike” (Lûqa 4:8).

Îsa Mesîh mirov teşwîq kirin ku ji hevdû hez bikin: Wî gotibû: “Wek ku tu ji xwe hez dikî, ji cîranê xwe hez bike” (Marqos 12:31). Herweha wî weha jî gotibû: “Loma her çi ku hûn dixwazin xelk ji we re bikin, hûn jî wusa ji wan re bikin,  çimkî hînkirina Şerîetê û pêxamberan ev e” (Metta 7:12).

Îsa Mesîh Padîşahiya Xweda bi xîretkêşî îlan kir: Wî weha gotibû: “Divê ez Mizgîniya Padîşahiya Xwedê bidim bajarên din jî, çimkî ez ji bo vê yekê hatime şandin” (Lûqa 4:43). Gelo Padîşahiya Xweda çima evqas girîng e?

Nivîsarên Pîroz fêr dikin ku Padîşahiya Xweda hukumeteke li ezmanan e û ji ezmên ve wê rêveberiya tevahiya rûyê erdê bike. Îsa ango Mesîh, padîşahê ku Xweda tayîn kiriye ye. Daniyêl pêxamber ji berê ve ragihandibû ku Xweda wê li asîmanan “serwerî û mezinahî û qiraletiyê” bide Mesîh (Danîêl 7:14). Ev Padîşahî wê tevahiya rûyê erdê bizivirîne bihiştê û qûlên Xweda bi jiyana herheyî xelat bike. Ma tiştekî ji vê qenctir heye?