Mûsa û Harûn li ber Fîrawûn mucîzeyan çêdikin

WEK ÎSA MESÎH BIJÎ Û XIZMET BIKE – BERNAMEYA CIVÎNÊ Tîrmeh 2020