Here Naverokê

Here naverokê

Sohbetên Emsal

Sohbetên Emsal

●○○ ZIYARETA PÊŞÎN

Pirs: Em çawa dikarin bizanibin ku çi wê biqewime?

Ayet: Îş 46:10

Pirsa ji bo ziyareta din: Kîjan gotinên Kitêba Pîroz di rojên me de tên cih?

○●○ ZIYARETA DIDUYAN

Pirs: Kîjan gotinên Kitêba Pîroz di rojên me de tên cih?

Ayet: 2Tîm 3:1-5

Pirsa ji bo ziyareta din: Li ceneta li rûyê erdê, jiyan wê çawa be?

○○● ZIYARETA SISÊYAN

Pirs: Li ceneta li rûyê erdê, jiyan wê çawa be?

Ayet: Îş 65:21-23

Pirsa ji bo ziyareta din: Di mexseda Xwedê de rola Îsa Mesîh çi ye?