Serokkahîn dikeve Cihê Herî Pîroz

WEK ÎSA MESÎH BIJÎ Û XIZMET BIKE – BERNAMEYA CIVÎNÊ Îlon 2020