Mûsa û Harûn li ber Fîrawûn disekinin

WEK ÎSA MESÎH BIJÎ Û XIZMET BIKE – BERNAMEYA CIVÎNÊ Hezîran 2020

Sohbetên Emsal

Sohbetên emsal li ser rojên dawîn a vê dinyayê.

XEZÎNEYÊN KITÊBA PÎROZ

Ûsiv Birayên Xwe Efû Dike

Tu ji emsala Ûsiv di heqê efûkirinê de dikarî çi dersan bigirî?

XEZÎNEYÊN KITÊBA PÎROZ

Xelasbûna ji Xelayê

Ev dinya ji aliyê ruhî ve her çi qas birçi be jî, tu çawa dikarî xwarina ruhî bi dest bixî?

XEZÎNEYÊN KITÊBA PÎROZ

Tecrûbeyên Kesên Extiyar Pir in

Kesên extiyar çawa dikarin baweriya me xurttir bikin?

WEK ÎSA MESÎH BIJÎ

Xwişk û Birayên Bitecrûbe ji Xwe re Bike Emsal

Tu çawa dikarî ji serpêhatiya Şahidên bitecrûbe feydeyê bistînî?

XEZÎNEYÊN KITÊBA PÎROZ

“Ezê Çi Bixwazim, Ezê Bibim Ew”

Maneya navê Xwedê çawa li ser te tesîr dike?

XEZÎNEYÊN KITÊBA PÎROZ

“Li Dema ku Tuyê Bipeyivî, Ezê bi Te re Bibim”

Serpêhatiya Mûsa çawa dikare cesaretê bide te ku tu bi mêrxasî mizgînê belav bikî?

WEK ÎSA MESÎH BIJÎ

Bikaranîna Sohbetên Emsal

Gerek em sohbetên emsal li civînê û li xizmetê çawa bi kar bînin?

WEK ÎSA MESÎH BIJÎ

Tu Dikarî Mizgînê Belav Bikî û Hîn Bikî!

Em çawa dikarin ji bo belavkirina mizgînê qewet û cesaretê bistînin?