Betsalel û Oholîab ji bo konê îbadetê tiştan çêdikin

WEK ÎSA MESÎH BIJÎ Û XIZMET BIKE – BERNAMEYA CIVÎNÊ Cotmeh 2020