Дәрбази һондоре буйин

Информасийа Дәрһәԛа Филиале у Екскурсийе

Әм бь дьл у щан ԝә тʹәглиф дькьн ль филиалед мә у ль нәшьрхана мә. Пебьһʹәсьн дәрһәԛа ԝәʹде у щийе дәрбазкьрьна екскурсийе.

Фижи

19 St. Fort Street

SUVA

FIJI

+679 330-4766

Екскурсийа (Рʹевинги)

Дӧшәме һʹәта Инийе

8:00 һʹәта 11:00 у 13:00 һʹәта 16:00

Екскурсийа сьһʹәтәке дәрбаз дьбә

Дәрһәԛа филиале

Филиал рʹебәрийе шьхӧлкʹарийа Шәдед Йаһоԝа дькә дь Фижийеда, Кьрибатийеда, Тувалуйеда у Найробийеда. Ԝәлдьгәрʹинә әʹдәбйәтед сәр һʹиме Кʹьтеба Пироз ль сәр зьманед Фижийи, Кьрибатийи, Тувалуани, Ротумани у Науруйи.

Бьдә кʹьшандьне брошура екскурсийайе.