Дәрбази һондоре буйин

Чь Те Һʹәсабе Курса Һинбуна Кʹьтеба Пироз Тʹәви Шәʹдед Йаһоԝа?

Чь Те Һʹәсабе Курса Һинбуна Кʹьтеба Пироз Тʹәви Шәʹдед Йаһоԝа?

 Ча дәрбаз дьбә һинбуна Кʹьтеба Пироз?

 Кәсе кӧ ԝе тʹәви ԝә һинбуна Кʹьтеба Пироз дәрбаз кә, ԝе али ԝә бькә Кʹьтеба Пироз гав пәй гав дьһа кʹур фәʹм бькьн. Бь сайа курса пе кʹьтеба Ша бә Жийинерʹа Һʹәта Һʹәтайе! һуне әʹламәтийа Кʹьтеба Пироз дьһа зу фәʹм бькьн у пебьһʹәсьн әԝ ча дькарә али ԝә бькә. Бона һе зедә информасийе әве видеойе бьньһерʹьн.

 Әв курса һинбуна Кʹьтеба Пироз пʹәрәти йә?

 На. Шәʹдед Йаһоԝа ль гора ве тʹәмийа Иса дьжин кӧ әԝи шагьртед хԝәрʹа да: «Ԝә беһәԛ стандийә, беһәԛ жи бьдьн» (Мәтта 10:8). Шәʹдед Йаһоԝа пʹәрә нә бона Кʹьтеба Пироз һьлдьдьн, нә жи бона кʹьтеба Ша бә Жийинерʹа Һʹәта Һʹәтайе!

 Һинбун чьԛас ԝәʹдә дькʹьшинә?

 Бь тʹәмами курса һинбунеда 60 дәрс ьн. Һәр хԝәндәкʹар һʹәфтийеда дәрсәк йан һе зедә дәрбаз дьбә, ле диса жи әԝ йәк тәва гьредайи йә, кӧ һинбуна тә ԝе чьԛас бькʹьшинә.

 Ча һинбуне дәстпекьм?

  1.   Форма онлайне тʹьжә кә. Әме информасийа тәйә шәхси тʹәне бона ве йәке бьдьнә хәбате, ԝәки йәк жь Шәʹдед Йаһоԝа ль гора хԝәстьна тә, тʹәви тә текли бә.

  2.   Кәсе кӧ һинбуна Кʹьтеба Пироз тʹәви тә дәрбаз кә, ԝе тʹәви тә текли бә. Әԝе тәрʹа шьровәкә, ԝәки әԝ курса һинбуна Кʹьтеба Пироз чь щурʹә дәрбаз дьбә, у ӧса жи ԝе щаба пьрсед тә бьдә.

  3.   Тʹәвайи сафи кьн кʹәнге у чь щурʹәйи һуне һинбуне дәрбаз кьн. Һун дькарьн һинбуне рʹу бь рʹу, йан жи бь сайа телефоне, видео конференсйайе, месенщера, йан емаиле дәрбаз кьн. Һинбун ԝәкә сьһʹәтәк дькʹьшинә, ле диса жи дәрәща тәва гьредайи йә һинбун ԝе чьԛас ԝәхт бькʹьшинә.

 Изьна мьн һәйә пешийе һинбуне бьщерʹьбиньм?

 Әре. Бона ԝе йәке форма онлайне тʹьжә кә. Чахе әԝ кәсе, кӧ тʹәви тә ԝе һинбуне дәстпекә, тʹәви тә текли бә, тӧ дькари ԝирʹа бежи, кӧ тӧ дьхԝази пешийе бьщерʹьбини һәла һинбун ԝе тә хԝәш бе йан на. Әԝе һинбуне, пе брошура Ша бә Жийинерʹа Һʹәта Һʹәтайе! тʹәви тә дәрбаз кә. Ԝе брошуреда тʹәне се дәрс һәнә, у бь сайа ԝе йәке тӧйе тедәрхи һәла һинбуне бәрдәԝам ки йан на.

 Һәгәр әз һинбуна Кʹьтеба Пироз дәстпекьм, әзе мәщбур бьм бьбьмә Шәʹде Йаһоԝа?

 На. Шәʹде Йаһоԝа һʹьз дькьн тʹәви мәрьва һинбуна Кʹьтеба Пироз дәрбаз кьн, ле әм тʹӧ щар зоре тʹӧ кәси накьн, ԝәки бьбьнә әндәме религийа мә. Дәԝсе әм бь ԛәдьр нишан дькьн кӧ Кʹьтеба Пироз чь дьбежә, у әм ӧса жи фәʹм дькьн, ԝәки щәм һәр кәса азайа бьжартьне һәйә у әԝана хԝәха сафи дькьн чь бьһʹәбиньн (1 Пәтрус 3:15).

 Изьн ә әз Кʹьтеба Пироз йа хԝәйә шәхси бьдьмә хәбате?

 Әре, һун дькарьн һʹәму щурʹә ԝәлгәрʹандьнед Кʹьтеба Пироз бьдьнә хәбате. Рʹаст ә әм Ԝәлгәрʹандьна Кʹьтеба Пироз йа Дьнйа Тʹәзә дьдьнә хәбате, кʹижан кӧ сәр гәләк зьмана һәйә, чьмки әԝ ԝәлгәрʹандьна рʹаст у зәлал ә. Ле диса жи әм фәʹм дькьн, ԝәки гәләк мәрьв ве Кʹьтеба Пироз дьжберьн йа кӧ щәм ԝан һәйә.

 Әз дькарьм кәсәки тʹәглифи сәр һинбуне кьм?

 Бәле. Тӧ дькари нәфәред мала хԝә йан жи һәвалед хԝә тʹәглифи сәр һинбуне ки.

 Һәгәр бәре әз тʹәви Шәʹдед Йаһоԝа Кʹьтеба Пироз һин дьбум, әз дькарьм диса һинбуне дәстпекьм?

 Әре. Һун дькарьн һинбуне пе кʹьтеба тʹәзә дәстпекьн, йа кӧ ль гора дәрәщед иройин аликʹарийе дьдә мәрьва. Һьмбәри кʹьтебед дьн, әԝ кʹьтеб гәләк модерн һатийә чекьрьне у йа щурʹе әләктроникида видео жи һәнә.

 Әз дькарьм хԝәха Кʹьтеба Пироз һин бьм?

 Бәле. Рʹаст ә гәләк хԝәндәкʹар дьһа рʹьнд һин дьбьн, гава кәсәк ԝана һин дькә, ле диса жи һьнә мәрьв сафи дькьн, ԝәки серида хԝәха һинбуне дәрбаз бьн. Бал мә гәләк һащәтед бона леколина Кʹьтеба Пироз һәнә, йед кӧ ԝе али тә бькьн хԝәха Кʹьтеба Пироз һин би. Вьра һатьнә дайине чәнд һащәт: