Пешәнг ль сәр зьмане Тзотзили мьзгинийе бәла дькьн кʹöлфәтәкерʹа дь Мәксикайеда

МИНА ИСА МӘСИҺ БЬЖИН У ХЬЗМӘТ КЬН; БӘРНАМА ЩЬВИНЕ Мьждар 2016

Пешани

Пешанинед сәва журнала «Бьрща Qәрәwьлийе» у сәва Рʹастийа Кʹьтеба Пироз кʹидәре кö пʹехәмбәртийед ве кʹьтебе һәнә йа сәва рʹожед мә. Әван мәсәла бьдә хәбате сәва кö пешанинед хwә чеки.

ФЬКЬРЕД QИМӘТ ЖЬ ХӘБӘРА ХWӘДЕ

Кʹьтеба Пироз Дәрһәqа Кʹöлфәтәкә Qәнщ Шьровәдькә

Гәло Йаһоwа чь хәйсәт дьшькьринә нав хушкада йед кö меркьри нә?

МИНА ИСА БЬЖИН

«Бәр Дәргед Бажер, Мере Wе Ча Мәрьвәки Qәнщ Нас Дькьн»

Кʹöлфәтәкә qәнщ дәрһәqа мере хwә баш хәбәр дьдә.

ФЬКЬРЕД QИМӘТ ЖЬ ХӘБӘРА ХWӘДЕ

Һʹәму Кʹәда Хwәда Ләзәте Бьвинә

Һәрге әм ньһерʹандьна рʹаст һьндава хәбате хwәй дькьн, әв йәк дькарә али мә бькә ләзәте жь хәбата хwә бьстиньн.

МИНА ИСА БЬЖИН

Чь Дькарә Кʹьтеба Пироз Мә Һин кә?; Ча Әв Бьдьнә Хәбате

Чаwа әм дькарьн әве кʹьтебе бьдьнә хәбате чахе һинкьрьна Кʹьтеба Пироз дәрбаз дькьн?

ФЬКЬРЕД QИМӘТ ЖЬ ХӘБӘРА ХWӘДЕ

«Рʹожед Щаһьлтийа Хwәда, Әʹфьрандаре Хwә Бинә Бира Хwә»

Бь зьмане поетик, кʹьтеба Wаиз сәре 12, мә һелан дькә, кö мәщален кö щәм щаһьла һәнә, öнда нәкьн.

МИНА ИСА БЬЖИН

Щаһьлно, Паш Нәхьн Дәргәһед Мәзьнрʹа Дәрбаз бьн

Тö дькари нетед öса дайни пешийа хwә, ча хьзмәткьрьна һәртʹьм?

ФЬКЬРЕД QИМӘТ ЖЬ ХӘБӘРА ХWӘДЕ

Шуламита, Мәсәләкә Баш ә

Чьда Шуламида мәсәләкә баш ә сәва хьзмәткʹаред Йаһоwа?