Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

 СӘРЕ 5

Ча Хԝә жь ве Дьнйайе Дур Хԝәй кьн

Ча Хԝә жь ве Дьнйайе Дур Хԝәй кьн

«Һун нә пʹара дьнйайе нә» (ЙУҺʹӘННА 15:19).

1. Иса шәва пешийа мьрьна хԝә бона чь бәр хԝә дькʹәт?

ИСА шәва пешийа мьрьна хԝә бәр хԝә дькʹәт, чьмки заньбу, ԝәки гәрәке шагьртед хԝә бьһелә, у хәм дькьр бона ахьрийа ԝан. Әԝи готә ԝан: «Һун нә пʹара дьнйайе нә» (Йуһʹәнна 15:19). Паше әԝи бона ԝан Баве хԝәрʹа дӧа кьр у гот: «Әԝ нә жь дьнйайе нә, чаԝа кӧ әз нә жь дьнйайе мә» (Йуһʹәнна 17:15,16). Бь ԝе йәке Иса чь дьхԝәст бьгота?

2. Чь те һʹәсабе хәбәра «дьнйайе», дәрһәԛа кʹижани Иса дьгот?

2 Хәбәра «дьнйайе», те һʹәсабе мәрьвед кӧ Хԝәде нас накьн у бьн һʹӧкӧме Мире-щьнда ньн (Йуһʹәнна 14:30; Әфәси 2:2; Аԛуб 4:4; 1 Йуһʹәнна 5:19). Ча әм дькарьн «нә пʹара дьнйайе» бьн? Ви сәрида әме чәнд метода шеԝьр кьн: Әм Пʹадшатийа Йаһоԝарʹа амьн дьминьн, тʹәви шьхӧле политикайе набьн у ԝәʹде бьжартьна, тʹәвнәбуйине хԝәй дькьн. Әм һьмбәри рʹӧһʹе ве дьнйайе дәртен. Кʹьнщхԝәкьрьн у хәмьландьна мә бь мьлукти йә, у ньһерʹандьна мә сәр пʹәра рʹаст ә. Әм ӧса жи «һәр чʹәке Хԝәде» хԝә дькьн. (Бьньһерʹә Әʹламәтийа Зедә 16.)

ПʹАДШАТИЙА ХԜӘДЕРʹА АМЬН БЬН

3. Иса ча сәр политикайе дьньһерʹи?

3 Чахе Иса сәр әʹрде бу әԝи дьдит, ԝәки гәләк проблемед  мәрьва һәнә, у әʹмьре ԝан чәтьн ә. Әԝи бь рʹасти жи хәм дькьр бона ԝан у дьхԝәст али ԝан бькьра. Ле гәло әԝ бу сәрԝере политикайе? На. Әԝи заньбу, ԝәки мәрьв бь рʹасти жи һʹәԝще Пʹадшатийа Хԝәде у һʹӧкӧмтийа ԝи нә. Иса гәрәке бьбуйа Пʹадше ԝе Пʹадшатийе, у тʹема ԝийә сәрәкә хьзмәтийа ԝида дәрһәԛа Пʹадшатийе бу (Данийел 7:13, 14; Луԛа 4:43; 17:20, 21). Иса нәдькʹәтә нава шьхӧле политикайе, әԝи тʹәвнәбуйин хԝәй дькьр. Иса бәр Сәрԝере Рʹоме Понтийо Пилато, гот: «Пʹадшатийа мьн нә жь ве дьнйайе йә» (Йуһʹәнна 18:36). Шагьртед ԝи жи мина ԝи тʹәвнәбуйине хԝәй дькьрьн. Кʹьтеба «Рʹийа Тсивилизасийайеда» (On thе Road to Civilization), дәрһәԛа Мәсиһийед пешьн һатийә готьне, ԝәки «ԝе щабдарийед политики һьлнәдана сәр хԝә». Рʹожа иро, Мәсиһийед рʹаст жи ӧса дькьн. Әм бь амьни пьштгьрийа Пʹадшатийа Хԝәде дькьн у накʹәвьнә нав шьхӧле политикайе у шьхӧлед ве дьнйайе (Мәтта 24:14).

Гәло тӧ дькари шьровәки, чьрʹа тӧ бь баԝәрийе пьштгьрийа Пʹадшатийа Хԝәде дьки?

4. Мәсиһийед рʹаст ча пьштгьрийа Пʹадшатийа Хԝәде дькьн?

4 Ԛасьд ԝәлате дьнда тʹәвнәбуйине хԝәй дькьн у накʹәвнә нава шьхӧле ви ԝәлати, әԝана ви ԝәлатида бона ԝәлате хԝә ԝәкʹилтийе дькьн. Йед рʹункьри, кʹижан һивийе нә, кӧ ԝе сәркʹартийе тʹәви Иса сәр әʹзмана бькьн, дәрәщәкә ӧсада ньн. Паԝлос, Мәсиһийед рʹункьрирʹа ньвиси: «Әм жь алийе Мәсиһда ԛасьдийе дькьн» (2 Корьнтʹи 5:20). Йед рʹункьри, сәрԝертийа Хԝәде әʹйан дькьн. Әԝана һьндава политикайе у проблемед ве дьнйайе тʹәвнәбуйине хԝәй дькьн (Филипи 3:20). Йед рʹункьри ӧса жи али милиона мәрьва дькьн, ԝәки дәрһәԛа сәрԝертийа Йаһоԝа пебьһʹәсьн. «Пәзед дьн», йед кӧ һивийа жийина һʹәта-һʹәтайе нә дьнйа тʹәзәда, йа кӧ Хԝәде соз дайә, пьштгьрийа  йед рʹункьри дькьн. Әԝана жи тʹәвнәбуйине хԝәй дькьн (Йуһʹәнна 10:16; Мәтта 25:31-40). Әʹйан ә, кӧ Мәсиһийед рʹаст шьхӧлкʹарийе накьн тʹәви политика ве дьнйайе. (Бьхунә Ишайа 2:2-4.)

5. Чь мәʹни һәнә, сәва кӧ Мәсиһи нәчьнә шәрʹ?

5 Мәсиһийед рʹаст, хушк-бьред щьвата хԝә һʹәсаб дькьн ча нәфәред малбәта хԝә, у тʹәви ԝан әʹдьлайеда дьжин, фьрԛи тʹӧнә әԝана жь кʹижан мьләти у бәрәки нә (1 Корьнтʹи 1:10). Иса тʹәмикә ӧса да, ԝәки һәвдӧ һʹьз бькьн, ле һәрге әм һәрʹьнә шәрʹ, демәк әм һьмбәри нәфәред малбәта хԝә у хушк-бьред хԝәйә рʹӧһʹани шәрʹ бькьн (Йуһʹәнна 13:34, 35; 1 Йуһʹәнна 3:10-12). Ӧса жи Иса гот, ԝәки әм дьжмьнед хԝә жи һʹьз бькьн (Мәтта 5:44; 26:52).

6. Ньһерʹандьна хьзмәткʹаред Йаһоԝа чь щурʹәйи йә сәр сәрԝертийе?

 6 Рʹаст ә Мәсиһи тʹәвнәбуйине хԝәй дькьн, ле йәкә әԝана гәрәке бьхәбьтьн, кӧ бьнәлийед баш бьн. Мәсәлә, әм һьндава сәрԝера ԛәдьр дьдьнә кʹьфше бь ԝе йәке, кӧ ԛанунед дәԝләте тиньн сери у хәрщед дәԝләте дьдьн. Әм ӧса жи тʹьме дьхәбьтьн, ԝәки «чь кӧ йед Хԝәде нә бьдьнә Хԝәде» (Марԛос 12:17; Рʹомайи 13:1-7; 1 Корьнтʹи 6:19, 20). «Йед Хԝәде» те һʹәсабе һʹьзкьрьна мә һьндава ԝи, гӧһдари у хьзмәтийа мә. Әм һазьр ьн һәртʹьм гӧрʹа Йаһоԝа бькьн, һәла һе һьнге жи, һәрге жь бо ԝе йәке әʹмьре мә дькʹәвә бьн ԛәзийе (Луԛа 4:8; 10:27; бьхунә Кʹаред Шандийа 5:29; Рʹомайи 14:8.)

«РʹӦҺʹЕ ВЕ ДЬНЙАЙЕ» ИНКʹАР КӘ

7, 8. Чь те һʹәсабе «рʹӧһʹе ве дьнйайе», у әԝ ча сәр мәрьва һʹӧкӧм дькә?

7 Хԝә дур бьгьрьн жь дьнйа Мире-щьна, те һʹәсабе изьне нәдьн, ԝәки «рʹӧһʹе ве дьнйайе» сәр мә контрол кә. Әԝ рʹӧһʹ дьдә кʹьфше фькьр у рʹабун-рʹуньштандьна кӧ жь Мире-щьна те, у һʹӧкӧм дькә сәр ԝана, йед кӧ Йаһоԝарʹа хьзмәт накьн. Ле Мәсиһи хԝә жь ԝе йәке дур дьгьрьн. Паԝлос гот, ԝәки «мә нә кӧ рʹӧһʹе ве дьнйайе стандийә, ле әԝ Рʹӧһʹе жь Хԝәде» йә (1 Корьнтʹи 2:12; Әфәси 2:2, 3; бьньһерʹә Әʹламәтийа Зедә 17).

8 Рʹӧһʹе ве дьнйайе сәр мәрьва һʹӧкӧм дькә, ԝәки әԝана бьбьнә хԝәһʹьз, бабах, у рабәр. Әԝ йәк ӧса сәр ԝан һʹӧкӧм дькә, ԝәки әԝана дьфькьрьн, кӧ гәрәке гӧрʹа Хԝәде нәкьн. Мире-щьна дьхԝазә, ԝәки мәрьв ԝе йәке бькьн, чь кӧ дьхԝазьн у дәрһәԛа ахьрийа кьред хԝә нәфькьрьн. Әԝ дьхԝазә, ԝәки мәрьв баԝәр кьн, кӧ әʹмьре мәрьвада «дьлһавьжи, чʹәʹвһавьжи»  гәләк фәрз ьн (1 Йуһʹәнна 2:16; 1 Тимотʹейо 6:9, 10). Мире-щьна, дьһа зәʹф дьхԝазә хьзмәткʹаред Йаһоԝа бьхальфинә, ԝәки мина ԝи бьфькьрьн (Йуһʹәнна 8:44; Кʹаред Шандийа 13:10; 1 Йуһʹәнна 3:8).

9. Рʹӧһʹе ве дьнйайе ча дькарә сәр мә һʹӧкӧм бә?

9 Рʹӧһʹе ве дьнйайе ча һәԝа йә, кӧ әм дькʹьшиньнә хԝә. Һәрге әм нәхәбьтьн сәр ԝе йәке кӧ һьмбәри рʹӧһʹе ве дьнйайе дәрен, әԝе сәр мә һʹӧкӧм бә. (Бьхунә Мәтʹәлок 4:23.) Әԝ йәк дькарә бь тьштед нәщайиз дәстпебә, мәсәлә әм изьне бьдьн, ԝәки һәләԛәтийа мә тʹәви ԝан мәрьва баш бә, йед кӧ Йаһоԝарʹа хьзмәт накьн (Мәтʹәлок 13:20; 1 Корьнтʹи 15:33). Йан жи әԝ рʹӧһʹ дькарә һʹӧкӧм бә, бь сайа порнографийайе, рʹабәра, у спортед кӧ жийина мәрьва дькьнә бьн хофе? (Бьньһерʹә Әʹламәтийа Зедә 18.)

10. Ча әм дькарьн мьԛабьли рʹӧһʹе ве дьнйайе дәрен?

10 Чаԝа тӧ дькари хԝә дур бьгьри жь һʹӧкӧме рʹӧһʹе ве дьнйайе? Әм гәрәке хԝә незики Йаһоԝа бьгьрьн у бьһельн, ԝәки биланийа ԝи рʹебәрийе мә бькә. Әм гәрәке һәртʹьм дӧа бькьн, кӧ Йаһоԝа рʹӧһʹе пироз бьдә мә, у тʹьме нава хьзмәтийеда бьн. Йаһоԝа, Кәсе лапи ԛәԝат ә нав тʹәмамийа гәрдунеда. Әм баԝәр ьн, ԝәки әԝе али мә бькә, мьԛабьли рʹӧһʹе ве дьнйайе дәркʹәвьн (1 Йуһʹәнна 4:4).

ПЕ КʹЬНЩХԜӘКЬРЬНА ХԜӘ ХԜӘДЕ РУМӘТ КЬН

11. Чаԝа рʹӧһʹе ве дьнйайе һʹӧкӧм дькә сәр кʹьнщхԝәкьрьна мәрьва?

11 Пе кʹьнщхԝәкьрьн у хәмьландьна хԝә әм дькарьн нишан кьн, ԝәки әм нә пʹара ве дьнйайе нә. Гәләк мәрьв кʹьнще ӧса хԝәдькьн, ԝәки дина мәрьва бәрбь хԝә бькʹьшиньн, фькьред нәрʹаст бал ԝан пешда  тиньн, мьԛабьлибуне дьдьнә кʹьфше, йан жи дьдьнә кʹьфше кӧ гәләк пʹәре ԝан һәйә. Ле һьнә мәрьв нә жи дькʹәвьнә һʹәйра хԝәкьрьн у хәмьландьне. Әԝана дькарьн ԛьреж у бетʹәрбәт хԝәкьри бьн. Ле әм гәрәке изьне нәдьн, ԝәки рʹӧһʹе ве дьне һʹӧкӧм кә сәр кʹьнщхԝәкьрьн у хәмьландьна мә.

Гәло пе кʹьнщхԝәкьрьна хԝә әз дьдьмә кʹьфше, ԝәки ԛәдьре Йаһоԝа дьгьрьм?

12, 13. Кʹижан принсип дькарьн али мә бькьн ԝе йәкеда, кӧ чь у ча хԝәкьн?

12 Шәʹдед Йаһоԝа һәртʹьм дьхԝазьн, тʹәмьз, тʹәрбәт, бәдәԝ у лайиԛ хԝәкьри бьн. Әм бь «шәрме у бәрбьһерийе» кʹьнща хԝә дькьн, сәва лайиԛи ԝе йәке бә, кӧ  мә «наве хԝәденасийе һьлдайә сәр хԝә» (1 Тимотʹейо 2:9, 10; Щьһуда 21).

13 Кʹьнщхԝәкьрьна мә дькарә һʹӧкӧм кә сәр ԝе йәке, кӧ йед дьн ԝе хԝә ча бьдьнә кʹьфше һьндава наве Йаһоԝа у щьмәʹта ԝи. Әм дьхԝазьн һʹәму тʹьшти бькьн «бона шькьрдайина Хԝәде» (1 Корьнтʹи 10:31). Чахе әм мьлук у шкәсти нә, ӧса әм дьдьнә кʹьфше кӧ ԛәдьре һәст у фькьред мәрьва дьгьрьн. Демәк кʹәнге әм хԝәрʹа кʹьнща дьжберьн йан сафи дькьн чаԝа хԝә бьхәмьлиньн, әм гәрәке бир нәкьн, ԝәки бьжартьна мә сәр мәрьва һʹӧкӧм дьбә (1 Корьнтʹи 4:9; 2 Корьнтʹи 6:3, 4; 7:1).

14. Әм дәрһәԛа чь гәрәке бьфькьрьн, чахе кʹьнща хԝәрʹа дьжберьн сәва шьхӧлед Мәсиһити?

14 Әм ча хԝә дькьн, гава дьчьнә сәр щьвата йан хьзмәтийе? Гәло әм пе кʹьнщхԝәкьрьна хԝә дина мәрьва дькʹьшиньнә сәр хԝә? Гәло мәрьвед дьн ча дьньһерʹьн сәр кʹьнщхԝәкьрьна мә? Гәло әм ӧса дьфькьрьн, ԝәки кʹьнщхԝәкьрьна мә әԝ тʹәне бьжартьна мә йә у ише тʹӧ кәси нинә? (Филипи 4:5; 1 Пәтрус 5:6). Һәмьки, әм дьхԝазьн бәдәԝ хԝәкьри бьн, ле тьштед кӧ дькарьн бь рʹасти мә бәдәԝ кьн, әԝ һәнә һʹӧнӧред Мәсиһити. Әԝа әԝ һʹӧнӧр ьн, йед кӧ Йаһоԝа нав мәда дьвинә. Әԝ һʹӧнӧр дьдьнә кʹьфше, ԝәки әм бь рʹасти мәрьвнә чь щурʹәйи нә, «мәрьве һьндӧрʹе дьлда, . . . . кӧ ль бәр Хԝәде пʹьрʹ бь ԛимәт ә» (1 Пәтрус 3:3, 4).

15. Чьма Йаһоԝа ԛәйдә кʹьфш нәкьрийә, һьндава ԝе йәке, кӧ кʹьнщхԝәкьрьна мә гәрәке чь щурʹәйи бә?

15 Йаһоԝа ԛәйдә кʹьфш нәкьрийә бона ԝе йәке, кӧ әм чь гәрәке хԝә кьн у чь на. Ле дәԝсе, әԝ Кʹьтеба Пирозда принсипа дьдә мә, сәва кӧ али мә бькә сафикьрьна рʹаст бькьн (Ибрани 5:14). Йаһоԝа дьхԝазә, ԝәки сафикьрьнед мә, фьрԛи тʹӧнә йед мәзьн йан йед бьчʹук, һʹимгьрти бьн сәр һʹьзкьрьна мә һьндава ԝи у мәрьва.  (Бьхунә Марԛос 12:30, 31.) Сәр тʹәмамийа дьнйайе, щурʹә-щурʹә щийада, щьмәʹта Йаһоԝа бь щурʹед әʹйд-ԛәйдед мьләте хԝә, кʹьнща хԝә дькьн у кʹьнщед ӧса кӧ ԝана хԝәш тен. Кʹьнщхԝәкьрьна ӧса, бәдәԝ ә у шабуне тинә.

НЬҺЕРʹАНДЬНА РʹАСТ СӘР ПʹӘРА

16. Ча ньһерʹандьна ве дьнйайе һьндава пʹәра, щӧдә дьбә жь һинкьрьна Иса? Кʹижан пьрса әм гәрәке бьдьнә хԝә?

16 Мире-щьна дьхԝазә, ԝәки мәрьв бьфькьрьн кӧ пʹәрә у тьштед материали бәхтәԝарийе мәрьварʹа тиньн, ле хьзмәткʹаред Йаһоԝа ӧса нафькьрьн. Әм  итʹбарийа хԝә гьлийед Иса тиньн, кӧ гот: «Һʹәвза хԝә жь тьмайе бькьн, чьмки әʹмьре инсен һәбука ԝива гьредайи нинә» (Луԛа 12:15). Пʹәрә бь рʹастийе нькарә мәрʹа шабуне бинә. Пʹәрә нькарә һәвалед һʹәлал, рʹьһәтийа дьл йан әʹмьре һʹәта-һʹәтайе мәрʹа бьдә. Бәле, әм һʹәԝще тьштед материали нә у әм дьхԝазьн әʹмьре хԝә бәхтәԝар кьн. Ле Иса гот, ԝәки әм бь рʹасти дькарьн һьнге бәхтәԝар бьн, чахе һәләԛәтийа мә тʹәви Хԝәде баш ә у әʹмьре мәда йа сәрәкә әԝ ә, кӧ әм Йаһоԝарʹа хьзмәт кьн (Мәтта 5:3; 6:22). Пьрсе бьдә хԝә: «Гәло ньһерʹандьна ве дьнйайе һьндава пʹәра, сәр мьн һʹӧкӧм дькә? Гәло бь фькьр у хәбәрдана хԝә әз дьдьмә кʹьфше, ԝәки пʹәрә бона мьн гәләк ԛимәт ә?» (Луԛа 6:45; 21:34-36; 2 Йуһәнна 6).

17. Чаԝа әʹмьре тә дькарә дьһа баш бә, һәрге тӧ инкʹар дьки ньһерʹандьна ве дьнйайе сәр пʹәра?

17 Һәрге әм бь тʹәмами ԝәʹде хԝә хәрщ кьн, ԝәки Йаһоԝарʹа хьзмәт кьн у инкʹар кьн ньһерʹандьна ве дьнйайе сәр пʹәра, ԝи чахи әме бь жийина бәхтәԝар бьжин (Мәтта 11:29, 30). Ӧса әме дьл у һʹьше хԝәда әʹдьлайе хԝәй кьн (Мәтта 6:31, 32; Рʹомайи 15:13). Һьнге әме кем хәм кьн дәрһәԛа тьштед материйали. (Бьхунә 1 Тимотʹейо 6:9, 10.) У чахе әм дәствәкьри бьн, жь ԝе йәке әме шабуне бьстиньн (Кʹаред Шандийа 20:35). Һәрге әм бь жийина һеса бьжин, ӧса әме бькарьбьн ԝәʹде хԝә тʹәви ԝан мәрьва хәрщ кьн, кʹижана әм һʹьз дькьн (Ԝаиз 5:12).

«ЧʹӘКЕ ХԜӘДЕ ЛЬ ХԜӘ КЬН»

18. Мире-щьна чь дьхԝазә бинә сәре мә?

18 Мире-щьна һәр тьшти дькә, ԝәки һәләԛәтийа мә тʹәви Йаһоԝа хьраб кә, ләма жи әм гәрәке һәр тьшти бькьн, ԝәки хԝә жь ԝи хԝәй кьн. Шәрʹе мә «мьԛабьли  ордийед рʹӧһʹанийә хьрабә» (Әфәси 6:12). Шәйтʹан у щьнед ԝи нахԝазьн, ԝәки әм бәхтәԝар бьн у һʹәта-һʹәтайе бьжин (1 Пәтрус 5:8). Әԝ дьжмьнед ԛәԝи һьмбәри мә шәрʹ дькьн, ле әм бь ԛәԝата Йаһоԝа дькарьн ԝи шәрʹида сәркʹәвьн!

19. Әфәси 6:14-18-да дәрһәԛа чʹәкед Мәсиһийа, чь те готьне?

19 Ԝәʹде бәре, әскәра һʹәму чʹәк ль хԝә дькьрьн, сәва шәрʹда хԝә хԝәй кьн. Һәма бь ԝи щурʹәйи, әм жи гәрәке һәр чʹәкед кӧ Йаһоԝа дьдә мә, хԝә кьн (Әфәси 6:13). Ӧса әме бенә хԝәйкьрьне. Дәрһәԛа ԝан чʹәка әм дькарьн һе зедә пебьһʹәсьн жь Әфәси 6:14-18: «Аԝа щийе хԝәда бьсәкьньн, рʹастийе мина кʹәмбәре ль пьшта хԝә бьшьдиньн, һәԛийе мина зьрьһʹ ль синге хԝә ԝәргьрьн у сол ньгед ԝәда, бона Мьзгинийа әʹдьлайийе һазьр сәкьни бьн. Ль сәр һәр тьштирʹа жи баԝәрийе мина мәртʹале бьгьрьнә хԝә, бь кʹижане һуне бькарьбьн һʹәму тиред агьрийә кӧ Йе Хьраб давежә, бьтәмьриньн. У хьлазбуне мина кʹӧмзьрьһʹе һьлдьн, мина шур жи хәбәра Хԝәде, кӧ жь Рʹӧһʹе Пироз ә. Бь һʹәму дӧа у рʹәща һәр гав дӧа бькьн пе Рʹӧһʹе Пироз. Сәр ве йәке һʹьшйар бьминьн».

20. Чь әм гәрәке бькьн, ԝәки «чʹәкед» мә али мә бькьн?

20 Гава әскәр йәк жь чʹәка хԝә нәкә у дәркʹәвә шәрʹ, ӧса әԝе мәщале бьдә дьжмьне хԝә, кӧ ԝи алт кә. Һәрге әм дьхԝазьн «чʹәкед» мә, мә хԝәй кьн, демәк әм гәрәке жь ԝан ԛә йәке бир нәкьн. Чʹәкед мә гәрәке һәртʹьм ль мә бьн у рʹьнд хԝәйкьри бьн. Чьмки шәрʹе мә ԝе бәрдәԝам бә, һʹәта кӧ дьнйа Мире-щьна кʹӧта бә у щьнед ԝи тʹәви ԝи жь әʹрде бенә һьлдане (Әʹйанти 12:17; 20:1-3). Демәк һәрге әм шәрʹ дькьн һьмбәри хԝәстьнед нәрʹаст, йан һьнә сьстбунед хԝә, ԝи чахи әм гәрәке мерхас бьн! (1 Корьнтʹи 9:27).

21. Чаԝа әм дькарьн шәрʹда сәркʹәвьн?

 21 Әм пе ԛәԝата хԝә нькарьн Мире-щьна алт кьн, ле бь ԛәԝата Йаһоԝа әм дькарьн! Сәва кӧ амьн бьминьн әм гәрәке Йаһоԝарʹа дӧа бькьн, Хәбәра ԝи леколин кьн у һәвкʹарийе бькьн тʹәви хушк-бьра (Ибрани 10:24, 25). Әԝ йәк ԝе али мә бькә Хԝәдерʹа амьн бьминьн у баԝәрийа хԝә бьпарезьн.

ҺАЗЬР БӘ БАԜӘРИЙА ХԜӘ БЬПАРЕЗИ

22, 23. а) Чаԝа әм дькарьн һазьр бьн, баԝәрийа хԝә бьпарезьн? б) Сәре дьнда әме чь шеԝьр кьн?

22 Әм гәрәке тʹьме һазьр бьн баԝәрийа хԝә бьпарезьн (Йуһʹәнна 15:19). Һьнә пьрсада, фькьр у ньһерʹандьна Шәʹдед Йаһоԝа щӧдә дьбьн жь фькьр у ньһерʹандьна мәрьвед дьн. Пьрсе бьдә хԝә: «Гәло әз бь рʹасти фәʹм дькьм чьрʹа әм хԝә ньһерʹандьна ӧса дьгьрьн? Гәло әз избат бумә, ԝәки әԝ һʹәму тьшт, чь кӧ Кʹьтеба Пирозда ньвисар ә у хӧламе амьн у сәрԝахт дьбежә рʹаст ә? Гәло әз фьрнаԛ дьбьм ве йәкерʹа кӧ әз Шәʹде Йаһоԝа мә? (Зәбур 34:2; Мәтта 10:32, 33). Гәло әз дькарьм һеса дәрһәԛа баԝәрийа хԝә мәрьварʹа гьли кьм?» (Мәтта 24:45; Йуһʹәнна 17:17; бьхунә 1 Пәтрус 3:15.)

23 Гәләк дәрәщада әшкәрә әʹйан ә, кӧ әм чь гәрәке бькьн, ԝәки хԝә жь ве дьнйайе дур бьгьрьн. Ле һьнә дәрәщада әԝ йәк әʹйан найе кʹьфше. Мире-щьна дьхԝазә мә бькә тʹәльке у сәва ве йәке щурʹә-щурʹә дәрәща дьдә хәбате. Демәк әԝ щурʹә-щурʹә тʹәлька датинә, у жь ԝана йәк ԝәʹдәдәрбазкьрьн ә. Ле гәло чаԝа әм дькарьн бь биланийе ԝәʹдәдәрбазкьрьна бьжберьн? Сәре дьнда әме дәрһәԛа ԝе йәке шеԝьр кьн.