Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

 ДӘРСА 33

Рʹутʹ у Наһоми

Рʹутʹ у Наһоми

Чахе Исраеледа бьрчибун бу, кʹӧлфәтәкә Исраели бь наве Наһоми, тʹәви мере хԝә у дӧ кӧрʹед хԝә чунә Моԝабе. Ԝәʹдә шунда мере Наһомийе мьр. Дӧ кӧрʹед ԝе ԛизед Моԝаби стандьн, наве ԝан Рʹутʹ у Орпʹа бу. Ле йазьх, паше дӧ кӧрʹед ԝе жи мьрьн.

Кʹәнге Наһоми бьһист, ԝәки Исраеледа бьрчибун хьлаз бу, әԝе сафи кьр вәгәрʹә мала хԝә. Рʹутʹ у Орпʹа тʹәви ԝе рʹекʹәтьн, ле рʹева Наһомийе готә ԝан: «Һун жьнед баш бун бона кӧрʹед мьн у букед баш бона мьн. Әз дьхԝазьм, ԝәки һун диса мер кьн. Вәгәрʹьн у һәрʹьн Моԝабе, малед хԝә». Ԝана готә ԝе: «Әм тә һʹьз дькьн! Әм нахԝазьн тә бьһельн». Наһомийе диса жи дьготә ԝан, ԝәки әԝана вәгәрʹьн. Ахьрийеда Орпʹа вәгәрʹийа, ле Рʹутʹ ма. Наһомийе готә ԝе: «Дьбини Орпʹа вәгәрʹийа бал щьмәʹта хԝә у хӧданед хԝә. Тӧ жи тʹәви ԝе һәрʹә». Ле Рʹутʹ готә ԝе: «Әз тә наһельм. Щьмәʹта тә ԝе бьбә щьмәʹта мьн у Хԝәдайе тә ԝе бьбә Хԝәдайе мьн». Ча тӧ дьшьрмиш дьби, Наһомийе чь сәр хԝә тʹәхмин кьр, чахе Рʹутʹ жерʹа ӧса гот?

Рʹутʹ у Наһоми гьһиштьнә Исраеле, чахе дәстпекьрьна щәһдьруне бу. Рʹожәке, Рʹутʹ чу зәвийе, ԝәки сьмбьла тʹоп кә, чь кӧ паши хәбатчийа мабу. Әԝ зәвийа Боԝаз бу, кӧрʹе Рʹәхабе. Әԝи бьһистьбу, ԝәки Рʹутʹ жь Моԝабе йә у әԝе хасийа хԝә рʹожед чәтьнда тʹәне нәһишт. Әԝи готә хәбатчийед хԝә, ԝәки пәй хԝә һе зедә сьмбьла бьһельн, сәва кӧ Рʹутʹ тʹоп кә.

 Еваре, Наһомийе жь Рʹутʹ пьрси: «Иро тә зәвийа кʹеда тʹоп дькьр?» Рʹутʹ гот: «Әԝ зәвийа Боԝаз бу». Наһомийе готә Рʹутʹ: «Боԝаз мәрьве мере мьн ә. Бәрдәԝам кә тʹәви жьнед дьн зәвийа ԝида тʹоп кә, чьмки ԝедәре тӧйе хԝәйкьри би».

Рʹутʹ бәрдәԝам дькьр зәвийа Боԝазда тʹоп кә, һʹәта кӧ тʹопкьрьна щәһдьруне хьлаз бу. Боԝаз дина хԝә дайе, ԝәки Рʹутʹ хәбате натьрсә у кʹӧлфәтәкә гәләк баш ә. Ԝан чаха, гава мере кәсәки дьмьр у зӧрʹәта ԝан тʹӧнә бу, йәк жь мәрьвед мере ԝе жьнәбийе гәрәке әԝ бьстанда. Ләма жи Боԝаз хԝәрʹа Рʹутʹ жьнти ани. Ԝанарʹа кӧрʹәк бу, ԝи нав кьрьн Овед, ахьрийеда әԝ бу кальке Даԝьд Пʹадша. Һәвалед Наһоми гәләк ша бун. Ԝана гот: «Йаһоԝа тәрʹа Рʹутʹ шанд, ԝәки пьштгьрийа тә бькә, ле ньһа нәби тәрʹа бу. Бьра наве Йаһоԝа рʹумәт бә».

«Ле һәвал жи һәнә жь бьраки четьр ьн» (Мәтʹәлок 18:24).