Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

 ДӘРСА 94

Шагьрт Рʹӧһʹе Пироз Дьстиньн

Шагьрт Рʹӧһʹе Пироз Дьстиньн

Дәһ рʹож паши ԝе йәке ча Иса чу сәр әʹзмана, шагьртед ԝи рʹӧһʹе пироз стандьн. Әԝ йәк ԛәԝьми Рʹожа Пенщийе Һʹәсабе, сала 33 Д.М., гәләк мәрьв жь щурʹә-щурʹә щийа һатьнә Оршәлиме. Маләкеда отʹаха жорьнда 120 шагьртед Иса тʹоп бьбун. Ньшкева тьштәки әʹщебмайи ԛәԝьми. Сәр сәре һәр шагьртәки тьштәк мина агьр векʹәт у әԝана сәр щурʹә-щурʹә зьмана дәстпекьрьн хәбәр дьн. Ньшкева дәнг һат, те бежи баки ԛәԝи ԝе отʹахеда рʹабу.

Әԝ мәрьв, йед кӧ жь щийед дьн һатьбунә Оршәлиме, әԝ дәнг бьһистьн у рʹәвин бәрбь ԝе мале, ԝәки пебьһʹәсьн ԝедәре чь ԛәԝьми. Әԝана гәләк зәндәгьрти ман чахе дитьн, ԝәки шагьрт сәр щурʹә-щурʹә зьмана хәбәр дьдьн. Ԝана гот: «Әԝ мәрьв жь Щәлиле нә. Чаԝа әԝана дькарьн сәр зьмане мә хәбәр дьн?»

Пәтрус у шагьртед дьн бәр ԝан мәрьва сәкьнин. Пәтрус готә ԝан, ԝәки Иса һатьбу кʹӧштьне, ле Йаһоԝа ԝи жь мьрьне  рʹакьр. Пәтрус гот: «Ньһа Иса сәр әʹзмана йә у кʹеләка Хԝәде, алийе рʹасте рʹуньштийә у чаԝа әԝи соз дабу, ԝәки ԝе рʹӧһʹе пироз бьдә мә, әԝи ӧса жи кьр. Ләма жи ньһа һун ԝе кʹәрәмәте дьвиньн».

Хәбәред Пәтрус гәләк сәр щьмәʹте һʹӧкӧм кьрьн у ԝана жь ԝи пьрси: «Чь әм гәрәке бькьн?» Пәтрус готә ԝан: «Гӧне хԝә бьдьнә рʹуйе хԝә у бь наве Иса ԝәрьнә ньхӧмандьне. Ԝи чахи һуне жи рʹӧһʹе пироз бьстиньн». Ԝе рʹоже 3 000 мәрьв һатьнә ньхӧмандьне. Жь ԝи чахи Оршәлимеда шагьрт зедә у зедә дьбун. Пе ԛәԝата рʹӧһʹе пироз шагьрта гәләк щьват саз кьрьн, сәва кӧ мәрьва тʹәмийед Иса һин кьн.

«Һәгәр тӧ бь дәве хԝә иԛрар бьки, кӧ Иса Хӧдан ә у дьле хԝәда баԝәр бьки, кӧ Хԝәде әԝ жь нава мьрийа рʹакьрийә, те хьлаз би» (Рʹомайи 10:9).