Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

 ДӘРСА 61

Әԝана Нәкʹәтьнә Сәр Чока

Әԝана Нәкʹәтьнә Сәр Чока

Һьнә ԝәхт паши ԝе йәке, ча Нәбукәднәсәр хәԝнеда һәйкәл дит, әԝи һәйкәләки тәрʹки жь зерʹ чекьр. Әԝ һәйкәл әԝи дани дәшта Дурайеда у гази һʹәму мәрьвед навдар кьр, чаԝа Шәдрак, Мәшак у Абәднәго, сәва кӧ бәр һәйкәл тʹоп бьн. Пʹадша фәрман да: «Гава һун дәнге борʹийе, чәнг у зӧрне бьбьһен, гәрәке бәр һәйкәле зерʹ бькʹәвьнә сәр чока! Әԝед кʹе нәкʹәвьнә сәр чока, ԝе бенә авитьне фьрʹна агьр». Гәло әԝ се хортед Ибрани, ԝе бькʹәвьнә сәр чока бәр һәйкәл, йан ԝе тʹәне Йаһоԝа бьһʹәбиньн?

Пʹадша фәрман да, ԝәки мьԛаме вехьн. Хенщи Шәдрак, Мәшак у Абәднәго һәр кәс бәр һәйкәл кʹәтә сәр чока. Һьнә мер әԝ йәк тʹәхмин кьрьн у готьнә пʹадша: «Әԝ се хортед Ибрани инкʹар кьрьн, ԝәки сәре хԝә бәр һәйкәле тә дайньн». Һьнге Нәбукәднәсәр гот, ԝәки ԝан се хорта биньнә бал ԝи у әԝи готә ԝан: «Әз диса мәщаләке дьдьмә ԝә, ԝәки һун сәре хԝә бәр һәйкәла мьн дайньн. Һәрге һун әԝе йәке нәкьн, әзе ԝә бавежьмә фьрʹна агьр. Ԝи чахи ԝе тʹӧ хӧдан нькарьбә ԝә жь дәсте мьн хьлаз кә». Ԝана гот: «Пʹадше мә, нәлазьм ә диса мәщале бьди мә. Хԝәдайе мә дькарә мә хьлаз кә. Ле һәрге әԝ мә хьлаз нәкә, әме йәкә сәре хԝә бәр һәйкәле тә данәйньн».

Нәбукәднәсәр гәләк һерс кʹәт. Әԝи хӧламед хԝәрʹа гот: «Агьре фьрʹне һʹәфт щара зедәтьр гӧрʹ кьн!» Паше әԝи тʹәми да әскәред хԝә у гот: «Ԝана гьредьн у бавежьнә агьр!» Се хортед Ибрани  авитьнә фьрʹна агьр. Агьр ӧса ԛәԝи бу, ԝәки әскәред кӧ ԝана давитьнә фьрʹне, жь алава агьр мьрьн. Ле гава Нәбукәднәсәр дина хԝә да фьрʹне, әԝи дит ԝәки дәԝса се мера, фьрʹнеда чар мер нава агьрда дьчьн-тен. Әԝ гәләк тьрсийа у жь сәрәскәред хԝә пьрси: «Нә мә се мер авитә фьрʹне? Ле ньһа әз чар мерʹа дьвиньм у йәк жь ԝан мина мәләк ә!»

Нәбукәднәсәр незики фьрʹне бу у гази ԝан кьр: «Жь фьрʹне дәркʹәвьн, хьзмәткʹаред Хԝәдайе Һьмзор!» Һәр кәс әʹщебмайи ма гава дитьн, ԝәки Шәдрак, Мәшак у Абәднәго бе зийан жь агьр дәркʹәтьн. Нә чʹәрьме ԝан, нә пʹорʹ у нә жи кʹьнще ԝан, нәшәвьти бу у ԛе бина ду жи ԝан нәдьһат.

Нәбукәднәсәр гот: «Бьра Хԝәдайе Шәдрак, Мәшак у Абәднәго рʹумәт бә. Чьмки әԝи мәләке хԝә шанд у әԝана хьлаз кьрьн. Тʹӧ хӧданәки мина ԝи тʹӧнә йә».

Чь дәрәщада жи тӧ ниби, тӧ һазьр и мина ԝан се хортед Ибрани, амьни Йаһоԝарʹа хԝәй ки?

«Сәре хԝә ль бәр Хӧдан Хԝәдейе хԝә дайнә у тʹәне ԝи бьһʹәбинә!» (Мәтта 4:10).