Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

Нәʹмә жь Кʹома Рʹебәрийе

Нәʹмә жь Кʹома Рʹебәрийе

Хԝәндәванед Дәлал:

Әм, хьзмәткʹаред Йаһоԝа, Кʹьтеба Пироз һʹьз дькьн, чьмки әԝ Хәбәра Хԝәде йә. Әм баԝәр ьн, ԝәки сәрһатийед кӧ ԝе кʹьтебеда ньвисар ьн, бь рʹасти ԛәԝьминә у ԝе рʹебәрийед баш бьдьн әʹмьре мә, у әме избат бьн, ԝәки Йаһоԝа мәрьва һʹьз дькә (Зәбур 119:105; Луԛа 1:3; 1 Йуһʹәнна 4:19). Әм дьл у щан дьхԝазьн али йед дьн бькьн, ԝәки әԝана ԛимәте рʹастийа Хәбәра Хԝәде пебьһʹәсьн. Ләма жи кʹьтеба бь наве, «Дәрсед Ԛимәт жь Хәбәра Хԝәде» һатийә сазкьрьне. Әм дьхԝазьн һьнәки дәрһәԛа ве кʹьтебе ԝәрʹа гьли кьн.

Чахе әԝ кʹьтеб дьһатә сазкьрьне, ньһерʹандьна зарʹа һьлдьданә һʹәсаб. Ӧса жи әв кʹьтеб дькарә али ԝан бькә, кʹе дьхԝазә һе зедә дәрһәԛа Кʹьтеба Пироз пебьһʹәсә. Фәʹмдари йә, ԝәки Кʹьтеба Пироз сәва һәр кәса йә, ләма һәр кәс дькарә жь ван сәрһатийа хԝәрʹа кʹаре бьстинә у бәхтәԝар бә.

Әв кʹьтеб һатийә сазкьрьне сәр һʹиме Кʹьтеба Пироз, у теда те гьликьрьне, ԝәки мәрьв ча сәре-серида һатьнә әʹфьрандьне. Гәләк ԛәԝат һатийә хәрщкьрьне сәр ԝе кʹьтебе, ԝәки әԝ зәлал у фәʹмдари бә. Ӧса жи вьра һатийә ньвисаре сәрһатийед кӧ пәй һәв дьԛәԝьмин.

Ве кʹьтебеда нә кӧ тʹәне дәрһәԛа сәрһатийа ньвисар ә, ле ӧса жи шьклед щурʹә-щурʹә һәнә. Текст у шькьл ӧса һатьнә чекьрьне, ԝәки әм бькарьбьн дәрәщед ԝан мәрьва бьдьнә бәр чʹәʹве хԝә у емосийед ԝан фәʹм бькьн.

Ве кʹьтебеда те гьликьрьне дәрһәԛа ԝан мәрийа, йед кӧ гӧһ дьданә Йаһоԝа, у ӧса жи дәрһәԛа ԝан кʹижана гӧһ нәдьданә ԝи. Жь мәсәлед ԝан әме дәрсед ԛимәт һин бьн (Рʹомайи 15:4; 1 Корьнтʹи 10:6). Ве кʹьтебеда 14 пʹар һәнә. Һәр пʹарәк дәстпедьбә пе фькьред керһати, жь кʹижана әм дькарьн кʹаре бьстиньн.

 Һәрге зарʹед ԝә һәнә, һун дькарьн ван дәрса у шькла ԝанарʹа шьровәкьн. У ван сәрһатийед жь Кʹьтеба Пироз тʹәвайи бьхуньн. Али зарʹед хԝә бькьн, ԝәки әԝана бькарьбьн бьвиньн, кӧ сәрһатийед жь ве кʹьтебе у жь Кʹьтеба Пироз һәвва гьредайи нә. Метода ԝи щурʹәйи, нә тʹәне сәва зарʹа керһати йә, ле ӧса жи дькарә али мәзьна бькә, ԝәки пебьһʹәсьн дәрһәԛа ньвисаред Кʹьтеба Пироз.

Әм баԝәр ьн, ԝәки әв кʹьтеб ԝе али мәрьвед дьлсах бькә. Чаԝа щаһьл ӧса жи йед әʹмьрда мәзьн, дькарьн дәрсед ԛимәт һин бьн жь Хәбәра Хԝәде у әʹмьре хԝәда бьԛәдиньн. Әԝ мәрьв, йед кӧ гӧһ дьдьнә ԝан һинкьрьна, ахьрийеда дькарьн бьбьнә пʹара малбәта Хԝәдейә һʹьзкьри.

Бьред ԝә,

Жь Кʹома Рʹебәрийе йа Шәʹдед Йаһоԝа