Дәрбази һондоре буйин

Гәло, бь Р′астийе Мьри Дькарьн Диса Бьжин?

Гәло, бь Р′астийе Мьри Дькарьн Диса Бьжин?

Чь һуне бежьн . . .

  • әре?

  • на?

  • дьбәк?

 К′ЬТЕБА ПИРОЗ ДЬБЕЖӘ:

«Һ′әму һәԛ у нәһәԛе жь мьрьне р′абьн» (К′аред Шандийа 24:15, «Мьзгини»).

К′ЬТЕБА ПИРОЗ ӦСА ЖИ СОЗ ДЬДӘ

Чахе мәрьвед ԝәйи незик дьмьрьн, һун бе гӧман ниньн, бәрдьлйә ԝә һәйә (2 Корьнт′и 1:3, 4).

Тьрса бәр мьрьне щәм ԝә т′ӧнә, һун жь ве тьрсе аза дьбьн (Ибрани 2:15).

Гӧмана ԝә һәйә, кӧ һун мьрийед хԝәйи незик бьбиньн, чахе әԝана вәгәрьнә ль жийине (Йуһ′әнна 5:28, 29).

 ЛЕ ГӘЛО ӘМ ДЬКАРЬН ИТ′БАРИЙА ХԜӘ К′ЬТЕБА ПИРОЗ БИНЬН?

Бәле, у сәва ве йәке се мә′ни һәнә:

  • Хԝәде Ә′фьрандаре жийине йә. Дь К′ьтеба Пирозда ль сәр Йаһоԝа Хԝәде те готьне, кӧ әԝ, «ә′мьр, бине у һәр тьшти дьдә һ′әмуйа» (К′аред Шандийа 17:24, 25; Зәбур 36:9). Демәк, әԝ, йе кӧ ә′мьр дайә һ′әму ә′фьрандьна, дькарә мьрийә жи вәгәринә ль жийине.

  • Ԝә′де бәре, Хԝәде мәрийа жь мьрьне р′адькьр. Дь К′ьтеба Пирозда те гьликьрьне һ′әйшт мәсәлә дәрһәԛа ԝан мәрийа, йед кӧ паши мьрьне һьнә ԝә′дә шунда һатьнә сахкьрьне. Ле йәк жь ԝана паши чар р′ожа һатә сахкьрьне. У нава ԝанда ча йед щаһьл, ӧса жи йед ә′мьрда мәзьн һәбун! (Йуһ′әнна 11:39-44).

  • Хԝәде дьхԝазә диса ә′мьр бьдә мәрийа. Йаһоԝа Хԝәде мьрьне нәфрәт дькә, у һ′әсаб дькә ча дьжмьн (1 Корьнт′и 15:26). Бь алик′арийа сахкьрьне, Хԝәде дьхԝазә әви дьжмьни к′ӧта кә. Хԝәстьна ԝи әԝ ә, кӧ ә′мьр бьдә ԝан мәрийа йед кӧ бира ԝида ньн, у ԝәки әԝана диса бькарьбьн ль сәр ә′рде бьжин (Ибо 14:14, 15).

 ДЬШЬРМИШ БЬН

Чьр′а әм кал-пир дьбьн у дьмьрьн?

К′ьтеба Пироз щаба ве пьрсе дьдә ДӘСТПЕБУН 3:17-19 у Р′ОМАЙИ 5:12.