Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

Гәло Наве Хwәде Һәйә?

Гәло Наве Хwәде Һәйә?

Сәрнавед Хwәде пʹьрʹ ьн, мәсәлә Һьмзор, Әʹфьрандар, у Хöдан (Ибо 34:12; Wаиз 12:1; Данийел 2:47). Ле гәло наве Хwәде һәйә?