Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

Ча Тӧ Дькари жь ве Брошуре К′аре Бьстини

Ча Тӧ Дькари жь ве Брошуре К′аре Бьстини

Әва брошура ԝе али тә бькә Хәбәра Хԝәде, демәк К′ьтеба Пироз р′ьнд нас ки. Дь ве брошуреда һәр сәрикида чәнд пьрс һәнә. Ль вьр ӧса жи һәнә р′ез жь К′ьтеба Пироз, бь сайа к′ижани тӧ дькари щаба хԝә ль сәр ван пьрса бьди.

Чахе тӧ р′еза жь К′ьтеба Пироз бьхуни, дьшьрмиш бә ча әв р′ез щаба ԝан пьрса дьдьн, йед кӧ дь ве брошуреда һәнә. Һәр кәс жь Шә′дед Йаһоԝа бь шабуне ԝе али тә бькә, кӧ нета ван р′езед жь К′ьтеба Пироз фә′м бьки. Бьхунә Луԛа 24:32, 45.

Дина хԝә бьдә ве йәке: Һ′әму ә′дәбйәтед кӧ дь ве брошуреда к′ьфшкьринә, бь Шә′дед Йаһоԝа һатьнә нәшьркьрьне.