Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

 СӘРЕ 1

Рʹебәрийе щәм Хԝәде бьгәрʹә, сәва кӧ Зәԝаща Тә Бәхтәԝар бә

Рʹебәрийе щәм Хԝәде бьгәрʹә, сәва кӧ Зәԝаща Тә Бәхтәԝар бә

«Сәре серида Әʹфьрандар ‹әԝ нер у ме хӧльԛандьн›» (Мәтта 19:4).

Йаһоԝа * Хԝәде зәԝаща пешьн саз кьрийә. Кʹьтеба Пироз дьбежә, кӧ Хԝәде кʹӧлфәта пешьн чекьр у «ани щәм мер». Жь ве йәке Адәм шабуна гьлийе ӧса гот: «Ньһа әва һәстуйе жь һәстуйе мьн ә у гоште жь гоште мьн ә» (Дәстпебун 2:22, 23, ПКʹМ). Йаһоԝа дьхԝазә ԝәки ньһа жи, мәри дь зәԝащеда бәхтәԝар у ша бьн.

Чахе һун дьзәԝьщьн, дьбәкә дьшьрмиш дьбьн кӧ һʹәму тьшт ԝе щәм ԝә пʹьрʹ баш бә. Бь рʹастийе бежьн, һәла һе ԝи чахи жи гава мер у жьн гәләк һәвдӧ һʹьз дькьн, әԝана йәкә дькарьн рʹасти охьрмед гьран бен (1 Корьнтʹи 7:28). Дь ве брошуреда принсипед Кʹьтеба Пироз тенә дайине. У һәрге һун ван принсипа бьдьнә хәбате, һьнге һун дькарьн зәԝащ у малбәта хԝә бәхтәԝар кьн (Зәбур 19:8-11).

 1 ԚӘБУЛ КЬН ӘԜ, ЧЬ КӦ ЙАҺОԜА ЖЬ ԜӘ ДЬХԜАЗӘ

КʹЬТЕБА ПИРОЗ ЧЬ ДЬБЕЖӘ: Мер сәре малбәте йә (Әфәси 5:23).

Мерно, Йаһоԝа жь ԝә дьхԝазә ԝәки һун һьндава кʹӧлфәтед хԝә һʹәста дьлован у назьк нишан кьн (1 Пәтрус 3:7). Йаһоԝа жьн ӧса әʹфьрандийә, ԝәки әԝ бьбә кʹомәкдар сәва мере хԝә. У әԝ дьхԝазә ԝәки мер ԛәдьре жьне бьзаньбә у ԝе һʹьз бькә (Дәстпебун 2:18). Мер гәрәке жьнед хԝә ӧса һʹьз бькьн, ԝәки һазьр бьн бәре пешьн бона һʹәԝщед ԝан дьшьрмиш бьн у нәкʹәвьнә һʹәйра хԝә (Әфәси 5:25-29).

Кʹӧлфәтно, Йаһоԝа жь ԝә дьхԝазә ԝәки һун ԛәдьре меред хԝә бьгьрьн у али ԝан бькьн, кӧ борще хԝәйә сәрԝертийе бьԛәдиньн (1 Корьнтʹи 11:3; Әфәси 5:33). Пьштгьрийа меред хԝә бькьн у бейи офә-офе тʹәви ԝан шьхӧлкʹарийе бькьн (Колоси 3:18). Һәрге һун ӧса дькьн, һьнге бәр чʹәʹве мере хԝә у Йаһоԝа, һун пʹьрʹ бь ԛимәт у бәдәԝ дьбьн (1 Пәтрус 3:1-6).

ЧЬ ҺУН ДЬКАРЬН БЬКЬН:

  • Жь мер йан жьна хԝә бьпьрсьн, ԝәки чь һун дькарьн бькьн, сәва кӧ бьбьнә жьн йан мере һе баш. Рʹьнд гӧһе хԝә бьдьнә мер йан жьна хԝә, у чь кӧ дькарьн һʹәму тьшти бькьн кӧ хԝә бьгӧһезьн

  • Сәбьр кьн. Ԝәрʹа ԝәʹдә лазьм ә, сәва кӧ һун һин бьн кӧ чаԝа бькарьбьн һәвдӧ бәхтәԝар кьн

2 ДӘРҺӘԚА ҺӘВ ДЬШЬРМИШ БЬН

КʹЬТЕБА ПИРОЗ ЧЬ ДЬБЕЖӘ: Һун гәрәке хәм бькьн, ԝәки пешийе бона һʹәԝщед һәв дьшьрмиш бьн (Филипи 2:4). Мер йан жьна хԝә ԛимәт кьн, у бира хԝәда хԝәй кьн кӧ Йаһоԝа жь ԛӧльхкʹаред хԝә дәʹԝа дькә, ԝәки әԝана «һьндава һʹәмуйада бәрбьһер» бьн (2 Тимотʹейо 2:24). «Готьнен бефькьрандьн һатьнә готьн, мина шур дьбьрьн; ле бәле зьмане занийаран жи шифе дьдә [ԛәнщ дькә]». Ләма жи һун гәрәке пәй хәбәрдана хԝә бьньһерʹьн (Мәтʹәлок 12:18). Рʹӧһʹе Йаһоԝайи пироз ԝе али ԝә бькә, ԝәки бь ширьнайи у һʹьзкьрьне хәбәр дьн (Галати 5:22, 23; Колоси 4:6).

ЧЬ ҺУН ДЬКАРЬН БЬКЬН:

  • Дӧа бькьн сәва аликʹарийе, кӧ бькарьбьн рʹӧһʹе мьлуктийе хԝәй кьн у сәрԝахт бьн, чахе тʹәви мер йан жьна хԝә дәрһәԛа пьрсед фәрз шеԝьр дькьн

  • Рʹьнд дьшьрмиш бьн дәрһәԛа ԝе йәке, кӧ чь бежьн у ча бежьн

 3 ЙӘКТИЙЕДА БЬН

КʹЬТЕБА ПИРОЗ ЧЬ ДЬБЕЖӘ: Чахе һун дьзәԝьщьн, һун дьбьнә «бәдәнәк» (Мәтта 19:5). Ле һун йәкә дӧ мәри нә, у ньһерʹандьна ԝә дькарә жь һәв щӧдә бә. Ләма жи һун гәрәке һин бьн кӧ ль «сәр нет у фькьрәке бьн», демәк йәктийеда бьн (Филипи 2:2). Йәкти гәләк фәрз ә чахе тьштәки сафи дькьн. Кʹьтеба Пироз дьбежә, ԝәки сафикьрьнед хԝә «бь шеԝьре» бькьн (Мәтʹәлок 20:18). Бьра принсипед Кʹьтеба Пироз рʹебәрийа ԝә бькьн, гава һун дәрһәԛа сафикьрьнед фәрз тʹәвайи шеԝьр дькьн (Мәтʹәлок 8:32, 33).

ЧЬ ҺУН ДЬКАРЬН БЬКЬН:

  • Чахе һун тʹәви мер йан жьна хԝә дәрһәԛа тьштәки хәбәр дьдьн, һьнге нә кӧ тʹәне әʹламәтийа дәрбаз кә, ле ԝе баш бә кӧ дәрһәԛа ньһерʹандьн у һʹәстед хԝә жи бежьн

  • Пешийа кӧ тьштәки фәрз сафи кьн, шеԝьра хԝә тʹәви һәв бькьн

^ абз. 4 Йаһоԝа әв наве Хԝәде йә, йе кӧ дь Кʹьтеба Пирозда те хәбьтандьне.