Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

 СӘРЕ 5

Ча Тʹәви Мәрьвед Хԝә Әʹдьлайе Хԝәй кьн

Ча Тʹәви Мәрьвед Хԝә Әʹдьлайе Хԝәй кьн

«Ԛәнщийе, мьлуктийе, бәрбьһерийе у сәбьре ль хԝә ԝәргьрьн» (Колоси 3:12).

Бь зәԝаще, малбәта тʹәзә саз дьбә. Рʹаст ә һун һәр гав гәрәке де-баве хԝә һʹьз бькьн у ԛәдьре ԝан бьгьрьн, ле ньһа мер йан жьна ԝә, сәва ԝә кәсе лапи фәрз ә. У дьбәкә сәва де-бава чәтьн дьбә әве йәке ԛәбул кьн. Ле принсипед Кʹьтеба Пироз дькарьн али ԝә бькьн кӧ рʹаст ль сәр ве йәке бьньһерʹьн, сәва кӧ бькарьбьн тʹәви де-бав у хаси хәзуре хԝә, әʹдьлайе хԝәй кьн. Һʹәму принсипед кӧ дь ве готареда тенә дайине, дькарьн ӧса жи бенә хәбьтандьне ԝи чахи, гава чуйин һатьна ԝә тʹәви кӧрʹап пьзмама, кальк пирька у нәфәред малейә дьн жи һәйә.

 1 ҺЬНДАВА МӘРЬВЕД ХԜӘ, НЬҺЕРʹАНДЬНА РʹАСТ ХԜӘЙ КЬН

КʹЬТЕБА ПИРОЗ ЧЬ ДЬБЕЖӘ: «Ԛәдьре де у баве хԝә бьгьрә» (Әфәси 6:2). Фьрԛи тʹӧнә һун чәнд сали нә, чь жи һәбә һун тʹьме гәрәке ԛәдьре де-баве хԝә бьгьрьн. Ләма жи бир нәкьн ԝәки мер йан жьна ԝә, сәва де-баве хԝә диса жи чаԝа кӧрʹ йан ԛиз, гәрәке ԝәʹдә ԝанарʹа бьвинә. «Һʹьзкьрьн һʹәвсудийе накә», ләма жи һун гәрәке бәрхԝә нәкʹәвьн жь бо ве йәке кӧ һәләԛәтийа мер йан жьна ԝә тʹәви ԝана һәйә (1 Корьнтʹи 13:4; Галати 5:26).

ЧЬ ҺУН ДЬКАРЬН БЬКЬН:

  • Жь гьлийе ӧса хԝә дур бьгьрьн, мәсәлә «Малбәта тә тʹьме мьн бәр тьштәки һʹәсаб накә» йан «Дийа тәрʹа һәртʹьм хԝәш найе чь кӧ әз дькьм»

  • Бьхәбьтьн кӧ ль сәр һʹәму тьшти ӧса бьньһерʹьн, чаԝа кӧ мер йан жьна ԝә дьньһерʹә

 2 СӘВА ЗӘԜАЩА ХԜӘ ЩАБДАР БЬН

КʹЬТЕБА ПИРОЗ ЧЬ ДЬБЕЖӘ: «Ләма мере де у баве хԝә бьһелә, хԝә ль жьна хԝә бьгьрә у бьбьнә бәдәнәк» (Дәстпебун 2:24, ПКʹМ). Чахе һун дьзәԝьщьн, де-баве ԝә дькарьн дьшьрмиш бьн кӧ әԝана диса жи сәва ԝә щабдар ьн. У дьбәкә әԝана бьхԝазьн һе зедә бькʹәвьнә нав шьхӧлед ԝә.

Ле әв йәк ԝәва гьредайи йә, һәла һун дәрһәԛа чь сафи дькьн тʹәви де-бава хәбәр дьн. У паше жи бь һʹьзкьрьне әве йәке ԝанарʹа бьдьнә кʹьфше. Һʹәлал бьн у сәрт нибьн (Мәтʹәлок 15:1). Мьлукти, бәрбьһери у сәбьркьрьн, ԝе али ԝә бькә, сәва кӧ һәләԛәтийа баш тʹәви мәрьвед хԝә хԝәй кьн. Хенщи ве йәке, әԝе али ԝә бькә кӧ бәрдәԝан кьн «бь сәбьре һʹьзкьрьнеда ль бәр һәв дахьн» (Әфәси 4:2).

ЧЬ ҺУН ДЬКАРЬН БЬКЬН:

  • Һәрге һун бәрхԝә дькʹәвьн жь бо ԝе йәке, кӧ мәрьвед ԝә чьԛас дькʹәвьнә нав шьхӧлед ԝә, һьнге ԝәʹдәки баш бьвиньн кӧ дәрһәԛа ве йәке тʹәви мер йан жьна хԝә хәбәр ди

  • Дь ван пьрсада вәрен сәр нетәки