Дәрбази һондоре буйин

Һ′але Дьнйайе ԝе Чаԝа бә?

Һ′але Дьнйайе ԝе Чаԝа бә?

Гәло һ′але дьнйайе  . . .

  • ԝе ӧса бә, ча һәйә?

  • ԝе һе хьраб бә?

  • ԝе баш бә?

 К′ЬТЕБА ПИРОЗ ДЬБЕЖӘ:

«Хԝәде...жь ч′ә′вед ԝан һ′әму һесьред ԝан паԛьж кә у иди мьрьне т′ӧнәбә, нә шин, нә гьри, нә еш-ешук, чьмки тьштед бәре дәрбаз бун» (Ә′йанти 21:3, 4, «Мьзгини»).

К′ЬТЕБА ПИРОЗ ӦСА ЖИ СОЗ ДЬДӘ

Һ′әму тьшти чь кӧ һун бькьн, ԝе ләзәте ԝәр′а бинә у һ′әԝас бә ­(Ишайа 65:21-23).

Т′ӧ нәхԝаши у кӧл-дәрд ида ԝе т′ӧнә бьн (Ишайа 25:8; 33:24).

Һуне бьстиньн ә′мьре бәхтәԝар у һ′әта-һ′әтайе, т′әви малбәте у һәвала (Зәбур 37:11, 29).

 ЛЕ ГӘЛО ӘМ ДЬКАРЬН ИТ′БАРИЙА ХԜӘ К′ЬТЕБА ПИРОЗ БИНЬН?

Бәле, у сәва ве йәке дӧ мә′ни һәнә:

  • Qәԝата Хԝәде дьгьһиже, кӧ созе хԝә бинә сери. Дь К′ьтеба Пирозда, т′әне ль сәр Йаһоԝа Хԝәде те готьне кӧ әԝ һәйә Хԝәдейе Һ′әму Зорайийе, чьмки ԛәԝата ԝи п′ьр′ мәзьн ә (Ә′йанти 15:3). Демәк әв те ­һ′әсабе, кӧ Йаһоԝа Хԝәде дькарә созе хԝә бинә сери у һ′але дьнйайе алийе башда бьгӧһезә. У чаԝа К′ьтеба Пироз диса щарәке избат дькә, «һәр тьшт жь дәсте Хԝәде те» (Мәтта 19:26).

  • Хԝәде дьхԝазә созе хԝә бинә сери. Мәсәлә, хԝәстьна Йаһоԝа Хԝәдейә п′ьр′ мәзьн һәйә, ԝәки диса ә′мьр бьдә ԝан мәрийа йед кӧ мьрьн ә (Ибо 14:14, 15).

Дь К′ьтеба Пирозда ньвисар ә ԝәки кӧр′е Хԝәде, Иса Мәсиһ нәхԝәши, ԛәнщ дькьрьн. Ле чьма әԝи ӧса дькьр? Чьмки хԝәстьна ԝи һәбу, ԝәки әве йәке бькә (Марԛос 1:40, 41). Мина Баве хԝә, Иса жи дьхԝәст али ԝан мәрьва бькьра, йед кӧ тәнгасийеда бун (Йуһ′әнна 5:19).

Ләма жи әм дькарьн гӧман бьн, кӧ Йаһоԝа Хԝәде у Иса Мәсиһ дьхԝазьн али мә бькьн, ԝәки әм ахьрикә бәхтәԝари бьстиньн! (Зәбур 72:12-14; 145:16; 2 Пәтрус 3:9).

 ДЬШЬРМИШ БЬН

Хԝәде ԝе чаԝа һале дьнйайе, алийе башда бьгӧһезә?

К′ьтеба Пироз щаба ве пьрсе дьдә МӘТТА 6:9, 10 у ДАНИЙЕЛ 2:44.