Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

 СӘРЕ 2

Рәбәка Дьхԝәст Дьле Йаһоԝа Ша кә

Рәбәка Дьхԝәст Дьле Йаһоԝа Ша кә

Рәбәка Йаһоԝа һʹьз дькьр. Наве мере ԝе Исһаԛ бу. Исһаԛ жи Йаһоԝа һʹьз дькьр. Ле ча ԝана һәв нас кьр? У ча Рәбәка да кʹьфше кӧ дьхԝәст дьле Йаһоԝа ша кә? Ԝәре пешийе әм дәрһәԛа мере ԝе Исһаԛ, пебьһʹәсьн.

Де-баве Исһаԛ, Бьраһим у Сәра бун. Әԝана дь әʹрде Кәнанеда дьжитьн. Дь Кәнанеда мәрьв Йаһоԝарʹа ԛӧльх нәдькьрьн. Ле Бьраһим дьхԝәст ԝәки кӧрʹе ԝи бьзәԝьщә сәр ԛизәкә ӧса, йа кӧ Йаһоԝарʹа ԛӧльх дькә. Ләма жи әԝи хӧламе хԝә Әлийәзәр шандә әʹрде Һаране, сәва кӧ бона Исһаԛ жьне бьвинә. Дь ви әʹрдида бьра-пьсмамед Бьраһим дьман.

Рәбәка һазьр бу әве хәбата гьран бькә, сәԝа кӧ ав бьдә дәва

Әлийәзәр тʹәви хӧламед Бьраһимә дьн, рʹе кʹәт. Рʹийа ԝан гәләк ԝәʹдә кʹьшанд. Әԝана тʹәви хԝә дәһә дәвәйед баркьри һьлдан, йед кӧ ль сәр хԝә хԝарьн у пʹешкʹеш дьбьрьн. Ле гәло Әлийәзәр ча гәрәке бьзаньбуйа, кӧ Исһаԛрʹа кʹижан ԛизе бьжберә? Чахе Әлийәзәр у хӧламед майин һатьнә Һаране, әԝана бәрбь канийе сәкьнин. Чьмки Әлийәзәр заньбу, кӧ зутьрәке кʹӧлфәт гәрәке бен сәр канийе, сәва кӧ аве һьлдьн. Әԝи Йаһоԝарʹа дӧа кьр у гот: ‹Һәрге әз ԛизәкерʹа бежьм кӧ һьнә ав бьдә мьн, у әԝе, аве бьдә мьн у дәвәйед мьн, бь ве йәке әзе бьзаньбьм кӧ әв һәма әԝ ԛиз ә йа кӧ тә бьжартийә›.

Һьнге Рәбәка һатә бәр канийе. Дь Кʹьтеба Пирозда те готьне кӧ әԝ ԛизәкә назьк бу. Әлийәзәр ав жь ԝе хԝәст кӧ  вәхԝә. Рәбәка готе: ‹Бәле, кʹәрәм кә. Әзе аве бьдьмә тә у һәрʹьм ԝәки бона дәвәйед тә жи аве биньм›. Ле тӧ зани ԝәки дәвәйед тʹи, гәләк аве вәдьхԝьн! Ләма жи Рәбәка рʹәвә-рʹәв дьчу бәр канийе у ав дьани. Һәла дина хԝә бьдә шькьл! Тӧ дьвини кӧ Рәбәка хәбатәкә чьԛас гьран дькә?~ Әлийәзәр гәләк әʹщебмайи ма кӧ чаԝа Йаһоԝа щаба дӧайе ԝи да.

Әлийәзәр гәләк тьштед бәдәԝ пʹешкʹеши Рәбәкайе кьр. Ԝи чахи Рәбәка, Әлийәзәр у хӧламед дьн тʹәглифи мала баве хԝә кьр. Һьнге Әлийәзәр шьровәкьр, кӧ чьрʹа Бьраһим әԝ шандә ви әʹрди, у чаԝа Йаһоԝа щаба дӧайе ԝи да. Малбәта Рәбәкайе ша бу у ԛайил бу, ԝәки ԛиза ԝан бьбә жьна Исһаԛ.

Рәбәка тʹәви Әлийәзәр чу Кәнане у бу жьна Исһаԛ

Ле тӧ ча дьшьрмиш дьби, Рәбәка хԝәст бьбә жьна Исһаԛ?~ Рәбәка заньбу кӧ Йаһоԝа, Әлийәзәр шандә мала ԝан. Ләма жи чахе малбәта Рәбәкайе ле пьрсин һәла әԝ дьхԝазә һәрʹә Кәнане, ԝәки бьбә жьна Исһаԛ, әԝе гот: ‹Әре, әз дьхԝазьм һәрʹьм›. Паше ве йәке Рәбәка тʹәви Әлийәзәр рʹабу у рʹе кʹәт. Чахе әԝана һатьнә Кәнане, Рәбәка бу жьна Исһаԛ.

Рәбәка һʹәму тьшт ӧса кьр, чаԝа кӧ Йаһоԝа дьхԝәст. Ләма жи Йаһоԝа ле кʹәрәм кьр. Гәләк сал дәрбаз бу, у Иса дь малбәта ԝеда һатә буйине! Һәрге тӧ жи мина Рәбәка дьле Йаһоԝа ша дьки, әԝе тә жи кʹәрәм бькә.

ЖЬ КʹЬТЕБА ПИРОЗ БЬХУНӘ

  • Дәстпебун 12:4, 5; 24:1-58, 67