Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

 РʹИЙА КӦ ДЬБӘ БӘРБЬ БӘХТӘԜАРИЙЕ

Һеви

Һеви

«Мьн әʹдьлайи сәва ԝә ԛьрар кьрийә, нә кӧ хәзәб, сәва кӧ һевийе у ахьрийа баш бьдьмә ԝә». (Йерәмйа 29:11, ДТʹ)

 «ҺЕВИ . .  ТЬШТӘКИ ФӘРЗ Ә, БЬ АЛИКʹАРИЙА ЧЬ ЖИ ДЬКАРЬН ҺӘЛӘԚӘТИЙА БАШ ТʹӘВИ ХԜӘДЕ ЧЕКЬН. Әв ӧса жи али мерьв дькә, ԝәки алт кә беһевийе, тʹәнебуне у тьрсе»; Кʹьтеба «Hopе in thе Agе of Anxiеty».

Кʹьтеба Пироз жи дьбежә, кӧ чьԛас фәрз ә ԝәки һевийа мә һәбә. Ле ӧса жи әв мә ширәт дькә, кӧ бадиһәва хԝә нәхапиньн бь һевийа пʹучʹ. Зәбура 146:3-да ӧса те готьне: «Бь сәрокан у бь мьровед кӧ нькарьн ԝә хәлас бькьн баԝәр нәбьн!» Дәԝса кӧ баԝәрийа хԝә мәрийа биньн, кӧ йан чь ԝе мә хьлаз кьн, ԝе баш бә итʹбарийа хԝә Әʹфьрандаре хԝә биньн, ԛәԝата кʹижани кӧ дьгьһиже һʹәму созед хԝә бинә сери. Ле гәло әԝи чь соз дайә мә? Ԝәрен әм шеԝьр кьн.

ЗӦЛМИ ԜЕ КʹӦТА БӘ; ЙЕД РʹАСТ ԜЕ ЖЬ ӘʹДЬЛАЙА ҺӘРҺӘЙИ ЛӘЗӘТЕ БЬСТИНЬН: «Бәле һьнәки шунда нәпʹаке бәтавәбә . . . Ле бәле мьлуке әʹрде ԝар бьн, хер-хԝәшийева ԝе хьне бьн у ша бьн» те готьне Зәбура 37:10, 11. Ле рʹеза 29 дьбежә: «Рʹасте ль әʹрде . . . һәр-һәйе ԝе . . . бьжин».

КʹӦТАКЬРЬНА ШӘРʹА: «[Йаһоԝа] шәрʹа дьдә сәкьнандьне, һәр чар ԛӧлбед дьнйайе, тир-кәвана дьшкенә, рʹьма һур-һури дькә у мәртʹала бь егьр дьшәԝьтинә» (Зәбур 46:8, 9).

НӘХԜӘШИ, ЧӘРЧЬРАНДЬН У МЬРЬН ԜЕ ИДА ТʹӦНӘ БӘ: «Коне Хԝәде нава мәрьвада йә! . . . Әԝе жь чʹәʹвед ԝан һʹәму һесьред ԝан паԛьж кә у иди мьрьне тʹӧнәбә, нә шин, нә гьри, нә еш-ешук» (Әʹйанти 21:3, 4).

ХԜАРЬНА ҺӘРКӘСИ ԜЕ ТʹЕР ТʹЬЖӘ БӘ: «Бьла ль сәр рʹуйе әʹрде гәньм зедә бьбә у бьльндийа ԝе ль сәр сәре чʹийанрʹа бавежә» (Зәбур 72:16, ДО).

СӘР ТʹӘМАМИЙА ДЬНЙАЙЕРʹА ԜЕ СӘРԜЕРТИК ҺӘБӘ, КʹИЖАНИДА ԜЕ ПʹАДША ИСА БӘ: «Бона кӧ һʹәму нәтәԝәйан гәлан у зьманан жерʹа ԛультийе бькьн, жерʹа сәрԝәри у мәзьнаһи у ԛьраләти һатә дайин; сәрԝәрийа ԝи сәрԝәрийәк кӧ ԝе дәрбас нәбә у абадин бә у ԛьраләтийа ԝи ԛьраләтийәк кӧ хәраб набә» (Данийел 7:14).

Чьма әм дькарьн баԝәрийа хԝә ԝан соза биньн? Чахе Иса ль сәр әʹрде бу, әԝи избат кьр кӧ дькарә пʹадшатийе бькә. Әԝи нәхԝаш ԛәнщ дькьрьн, бәләнгаз тʹер дькьрьн у һәла һе мьри жи рʹадькьрьн. Ле йа лапә фәрз һинкьрьнед ԝи бун, чьмки принсип дькʹәтнә навда, чь кӧ ԝе али мәрийа бькьрана, ԝәки һәрһәйи у йәктийеда тʹәвайи бьжин. Иса ӧса жи пʹехәмбәрти дькьр дәрһәԛа ԛәԝьмандьнед кӧ ԝе ԝәʹде мәда бьԛәԝьмьн, у чь кӧ әʹйан дькьн рʹожед пашьнә ԝе дьнйа зӧлм.

ПЕШИЙА КӦ РʹОЖЕД ӘʹДЬЛ БЕН, ТЬШТЕД ӘʹЩЕБМАЙИ ԜЕ БЬԚӘԜЬМЬН

Иса пʹехәмбәрти кьр, кӧ рʹожед пашьн нә кӧ ԝе бь әʹдьлайи у бехофи бьн, ле әԝи гот кӧ ԝе лап щурʹәки дьн бә! Әԝи зәлал кьр, кӧ «ахьрийа ве дьнйайе ԝе чаԝа бә». Демәк кӧ ԝе шәр, кемасийа хԝарьне, хәлайи-щәлайи у әʹрдһәже бьбьн (Мәтта 24:3, 7; Луԛа 21:10, 11; Әʹйанти 6:3-8). Иса ӧса жи гот: «Жь дәст зедәбуна нәһәԛийе һʹьзкьрьна гәләка ԝе сар бә» (Мәтта 24:12).

Әʹшкәрә йә кӧ һʹьзкьрьна мәрийа һʹәму алийава сар буйә. Дәрһәԛа ԝе йәке ньвискʹарәки дьн жи йе Кʹьтеба Пироз ньвиси. 2 Тʹимотʹейо 3:1-5-да, әм дьхуньн, кӧ «рʹожед ахьрийеда», мәрьв ԝе хԝәһʹьз бьн, пʹәрәһʹьз у рʹьһʹәтиһʹьз. Әԝана ԝе позбьльнд бьн, зӧлм, у хԝәнәгьрти бьн. Малбәтада ԝе дьлсари һәбә, у зарʹ жи нә гора де-бавада бьн. Һьм жи дӧрутийа религийа, ԝе ча тьштәкә нормал ԛәбул кьн.

ԚӘԜЬМАНДЬНЕД ӘʹЩЕБМАЙИ ИЗБАТ ДЬКЬН, КӦ ӘВА ДЬНЙА ДЬРЕЖ НАКʹЬШИНӘ. Әв ԛәԝьмандьн ӧса жи избат дькьн, кӧ Пʹадшатийа Хԝәде ԝе зутьрәке рʹьһʹәтийе бинә сәр әʹрде. Ԝәʹде гьликьрьна бона рʹожед ахьрийе, Иса диса дәрһәԛа тьштәки пʹехәмбәрти кьр: «Әв Мьзгинийа Пʹадшатийе ԝе ль нав тʹәмамийа дьнйайе бе даннасинкьрьне, кӧ һʹәму мьләтарʹа бьбә шәʹдәти у һьнге хьлази ԝе бе» (Мәтта 24:14).

Әв мьзгини ча ширәт ә бона ԝан мәрийа, йед кӧ хьрабийе дькьн, у һевийа баш ә бона мәрьвед рʹаст, чьмки ԝана дьдә баԝәркьрьне кӧ кʹәрәмед создайи, ԝе зутьрәке бенә сери. Ле һун дьхԝазьн һе зедә дәрһәԛа ԝан кʹәрәма пебьһʹәсьн? Һәрге бәле, жь кʹәрәма хԝә дина хԝә бьдьнә рʹупʹела пашьнә ве журнале.