Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

Бахшандьн дькарә агьре шәрʹкьрьне бьтәмринә

 БОНА ЩОТЕД ЗӘԜЬЩИ

4: Бахшандьн

4: Бахшандьн

ӘԜ ЧЬ ТЕ ҺʹӘСАБЕ

Бьбахшини, те һʹәсабе һьм хәйде жь дьле хԝә дәрхи, һьм жи һʹәму һәстед кӧ хәйдева гьредайи нә. Бахшандьн найе һʹәсабе ԝәки тӧ кьред ԝийи нәрʹастрʹа ԛайил би, йан ԛә һьлнәди һʹәсаб, йан жи хԝә ӧса кʹьфш ки, тебежи тьштәк нәԛәԝьмийә.

ПРИНСИПА КʹЬТЕБА ПИРОЗ: «Ль һәв сәбьр кьн у ль һәв бьбахшиньн, һәгәр газьне йәки ль һьндава йәкида һәбә» (Колоси 3:13).

Аарон дьбежә: «Чахе тӧ кәсәки һʹьз дьки, тӧ дина хԝә нади кемасийед ԝи, ле дәԝсе тӧ һʹӧнӧред баш нав ԝида дьвини у тӧ ӧса жи дьвини, ԝәки әԝана ча сәр хԝә дьхәбьтьн, ԝәки бьбьнә мәрьвнә баш».

ЧЬМА ФӘРЗ Ә

Һәрге тӧ хәйде дьле хԝәда хԝәй дьки, әв йәк дькарә алийе физикида у емосийалида зийане бьдә тә. Әԝ ӧса жи дькарә зәԝаща тә бькә бьн ԛәзийе.

Жулйа дьбежә: «Щарәке чахе мере мьн бона тьштәки жь мьн бахшандьн хԝәст, әве йәке әз гәләк дьлтәнг кьрьм. Чьмки мьнрʹа зәʹф чәтьн бу бьбахшиньмә ԝи. Һәмьки ахьрийе мьн бахшандә ԝи, ле пашә әз пʹошман дьбум, кӧ дәрберʹа мьн нәбахшандә ԝи. Әв йәк ча барәки гьран бу нав һәләԛәтийа мәда».

ТӦ ЧЬ ДЬКАРИ БЬКИ

ХԜӘ БЬЩЕРʹЬБИНӘ

Щарәкә дьн чахе мер йан жьна тә бь гьли у кьред хԝә, тә бьдә хәйдандьне, һьнге пьрса бьдә хԝә:

  • «Дьбә кӧ әз гәләк хәйдок ьм?»

  • «Гава мьн дьдьнә хәйдандьне әз һивийе мә, кӧ бахшандьне жь мьн бьхԝазьн йан әз гәрәке бир кьм?»

ТʹӘВИ МЕР ЙАН ЖЬНА ХԜӘ ШЕԜЬР КӘ

  • Хәйда мә чьԛас ԝәʹдә дькʹьшинә?

  • Чь әм гәрәке бькьн, кӧ дәрберʹа һәвдӧ бьбахшиньн?

ШИРӘТ

  • Чахе тӧ дьхәйиди, һьнге бона мер йан жьна хԝә, хьраб нәфькьре.

  • Бьхәбьтә кӧ кьред щотед хԝә бьбахшини у бир нәкә, кӧ «әм һʹәму жи гәләки шашийа дькьн» (Аԛуб 3:2).

Кимберли дьбежә: «Һеса йә бьбахшини чахе һәрд жи нәһәԛ ьн, ле кʹәнге йәк жь ԝә нәһәԛ ә ида пʹьрʹ чәтьн ә, бахшандьне ԛәбул ки у хԝәха жи бьбахшини. Бона ԝе йәке мьлукти лазьм ә».

ПРИНСИПА КʹЬТЕБА ПИРОЗ: «Рʹеда тʹәви ԝи зу ль һәв ԝәрә» (Мәтта 5:25).

Һәрге тӧ хәйде хԝәй дьки, әв йәк дькарә алийе физикида у емосийалида зийане бьдә тә, әв ӧса жи дькарә зәԝаща тә бькә бәр ԛәзийе