Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

Ԝә Заньбу?

Ԝә Заньбу?

Мәсәла Иса дәрһәԛа «сә» дьһатә һʹәсабе беһʹӧрмәткьрьн?

Зарʹ тʹәви се, һәйкәла Йунанийа йан йа Рʹомайа (чекьрьна незики ԛьрна йәке Б.Д.М. у ԛьрна дӧда Д.М.)

Щарәке чахе Иса жь Исраеле дәр бу, демәк ль һәрема Рʹома Сурийайе, кʹӧлфәтәкә Йунани незики Иса бу у аликʹари жь ԝи хԝәст. Иса щаба хԝәда мәсәлә ани, кʹидәре кӧ нәщьһу бәрамбәри «са» дьбун. Ль гора Ԛануна Муса кучʹьк дьһатьнә һʹәсабе һʹәйԝанед нәпаԛьж (Ԛануна Кʹаһинтийе 11:27). Дьбә кӧ бь ԝе йәке Иса хԝәст әве кʹӧлфәта Йунани у нәщьһуйед дьн, беһӧрмәт кә?

Һәмики на. Чаԝа кӧ Иса шагьртед хԝәрʹа шьроԝәкьр, нета ԝийә сәрәкә әԝ бу, кӧ али Щьһуйа бькә. Ләма жи әԝи әв мәсәлә ани, у готә кʹӧлфәта Йунани: «Әв нә рʹаст ә, ԝәки нане бәр зарʹа һьлдьн у бавежьнә бәр са» (Мәтта 15:21-26; Марԛос 7:26). Бал Йунанийа у Рʹомайа, кучʹьк һәйԝанед һʹьзкьри дьһатьнә һʹәсабе, йед кӧ мала ԝанда дьжитьн у тʹәви зарʹа дьлистьн. Ләма жи хәбәра «сә» шькьләкә назьк у һʹәԝас дәрбаз дькьр. Әԝ кʹӧлфәта Йунани готә Иса: «Бәле Хӧдан, нә сә жи ԝан һурькед кӧ жь сьфра хԝәйе ԝан дькʹәвьнә әʹрде дьхԝьн?». Иса пʹайе ԝе да сәва баԝәрийа ԝе у ԛиза ԝе жи ԛәнщ кьр (Мәтта 15:27, 28).

Ширәта Паԝлосе шанди дәрһәԛа сәкьнандьна гәмийе, бь аԛлайи бу?

Гәмийа мәзьнә баркьри (ԛьрна йәке Д.М.)

Гәми сәр кʹижани кӧ Паԝлос дьбьрьнә Италйайе, ԝәʹде фьртоне чу сәр бәʹре. Паԝлос ширәт да ԝәки нәчьнә сәр бәʹре у бьсәкьньн (Кʹаред Шандийа 27:9-12). Гәло мәʹни һәбу кӧ рʹийа хԝә бәрдәԝам нәкьн?

Бәре, гәмивана рʹьнд заньбун кӧ мәһед зьвьстане гәләк хоф ьн сәва гәми бькʹәвә Бәʹра Навбәре. Жь 15 Мьждаре һʹәта 15 Адаре, бәʹр ча бежи дадайи бу бона гәмийа. Ле чахе Паԝлос дьгот кӧ рʹийа хԝә бьдьнә сәкьнандьне, әв йәк мәһа Илоне йан Щотмәһеда бу. Ньвискʹаре Рʹомайи бь наве Вегетиус дь кʹьтеба хԝәда «Epitome of Military Science» (ԛьрна чара Д.М), дәрһәԛа кʹәтьна ль бәʹре ӧса шьроԝәдькә: «Һьнә мәһ баш ьн бона кʹәтьна ль бәʹре, һьнәк жи ньзани ԝе баш бә йан на, ле мәһед дьнда ԛә набә бькʹәвнә бәʹре». Вегетиус гот кӧ мәһед даһа баш у бе хоф дәстпедьбьн жь 27 Гӧлане һʹәта 14 Илоне. Ле дӧ мәһед хоф дәстпедьбьн жь 15 Илоне һʹәта 11 Мьждаре у жь 11 Адаре һʹәта 26 Гӧлане. Паԝлос йе кӧ гәмиване щерʹьбанди бу, әв тьшт рʹьнд заньбу. Сәрәк у хԝәйе гәмийе жи әв тьшт рʹьнд заньбун, ле йәкә ширәта Паԝлос авитнә пьшт гӧһе хԝә. Рʹийа ԝан бь һурдәхԝәшибуна гәмийе хьлаз бу (Кʹаред Шандийа 27:13-44).