Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

Qимәт кьн Һостәйе Мә Йаһоwа

Qимәт кьн Һостәйе Мә Йаһоwа

«Йа Хӧдан, . . . тӧ кузване мә йи [һостәйе щерʹа], у әм гьшк кʹаре дәсте тә нә!» (ИША. 64:8).

КʹЬЛАМЕД: 11, 26

1. Чьрʹа тʹӧ һостә нькарә бәрамбәри Йаһоwа бә?

САЛА 2010-да, мәһа Мьждаре, Лондонеда, дәрданәкә Чинайи дьһатә фьротане. Әw дәрдан йа бәре бу, жь ахе һатьбу чекьрьне у баһе wе wәкә 70 милйон долар бу. Әʹщебмайи әw ә, кӧ әw дәрдана бьһа һатьбу чекьрьне жь ахе у һʹәрʹийе, кӧ qәт qимәте wан тʹӧнә, ле һостә әw дәрдан ӧса чекьрьбу, кӧ бу тьштәки бәдәw у гәләк бьһа. Ле тʹӧ һостә нькарә бәрамбәри Йаһоwа бә. Йаһоwа жь «аха әʹрде» мәрьве беqьсур чекьр. У әwи фәрәсәте ӧса да wи мәрьви, кӧ чʹәʹв бьдә һʹӧнӧред Әʹфьрандаре хwә (Дәстп. 2:7, ПКʹМ). У әw мәрьве беqьсур, демәк Адәм кӧ жь ахе һатә чекьрьне, һатә навкьрьне «кӧрʹе Хwәде» (Луqа 3:38, ИМ).

2, 3. Әм чьда дькарьн чʹәʹв бьдьнә Исраелийа, йед кӧ гӧне хwә анинә рʹуйе хwә?

2 Әw мәрьве пешьн, демәк Адәм, йе кӧ кӧрʹе Хwәде дьһатә һʹәсабе, паше мьqабьли Әʹфьрандаре хwә дәркʹәт. Ле гәләк жь зӧрʹәта Адәм, Йаһоwа Хwәде qәбул кьрьнә ча Сәркʹаре хwә (Ибрн. 12:1). Wана бь мьлуктийе гӧрʹа Әʹфьрандаре хwә дькьрьн. Ӧса, wана да кʹьфше кӧ дьхwазьн wәки Йаһоwа бә Баве wан у Һостәйе wан, нә кӧ Шәйтʹан (Йуһʹн. 8:44). Амьнийа wанә һьндава Хwәде, тинә бира мә гьлийе жь Ишайа, чахе Исраелийа гӧне хwә анинә рʹуйе хwә. Wана гот: «Йа Хӧдан,  тӧ Баве мә йи; әм һʹәрʹи нә у тӧ кузване мә йи [һостәйе щерʹа], у әм гьшк кʹаре дәсте тә нә!» (Иша. 64:8).

3 Иро хьзмәткʹаред Йаһоwайи рʹаст жи, мьлуктийе дьдьнә кʹьфше у гӧрʹа Йаһоwа дькьн. Әwана ча qәдьрәки мәзьн һʹәсаб дькьн, кӧ Йаһоwа бона wан Бав у Һостә йә, у кӧ әwана бьн дәсте wида ньн. Ле тӧ дәсте Йаһоwада һʹәрʹийа чь щурʹәйи, тӧ нәрм и у дьһели кӧ әw жь тә дәрданәкә qимәт чекә? Тӧ сәр хушк-бьра ча дьньһерʹи, дьди һʹәсабе кӧ Хwәде һе wана чедькә у дьгӧһезә? Wәрә әм шеwьр кьн се тьшта дәрһәqа Йаһоwа, кӧ әw чаwа Һостә чь шьхӧли дькә: 1) Әw ча дьжберә wан, кʹижана wе бьгӧһезә, 2) чьрʹа әw дьхwазә wана бьгӧһезә, у 3) ча әw wана дьгӧһезә.

ЙАҺОWА ЧА ДЬЖБЕРӘ WАН, КʹИЖАНА WЕ БЬГӦҺЕЗӘ

4. Ча Йаһоwа дьжберә wан, кʹижана әw дьхwазә незики хwә кә? Мәсәле биньн.

4 Йаһоwа дина хwә надә рʹуйе мәрьва. Дәwсе, әw дьле wан дьньһерʹә, демәк дьньһерʹә кӧ һьндӧрʹва әwана мәрьвнә ча ньн. (Бьхунә 1 Самуйел 16:7Б.) Әw йәк һатә кʹьфше, чахе Йаһоwа щьвата Мәсиһи саз кьр. Әwи гәләк мәрьв жьбарт сәва незики хwә у Кӧрʹе хwә кә. Ле бәр чʹәʹве мәрьва, те бежи һьнәк жь wан нәһежа бун (Йуһн. 6:44). Мәсәлә, Шаwуле Ферьси, Мәсиһийа «дьзеранд у нәйарти» дькьр (1 Тимт. 1:13). Ле йәкә Йаһоwа, Шаwул ча аха у һʹәрʹийа бекер һʹәсаб нәкьр (Мәтлк. 17:3). Дәwсе, Йаһоwа дьле wи дит у заньбу кӧ жь wи дькарә дәрданәкә qимәт дәре, демәк йа «бьжарти». Ӧса жи Йаһоwа заньбу кӧ Шаwуле wе «нәщьһуйа, пʹадша у зарʹед Исраелева» шәʹдәтийе бьдә (Кар. Шанд. 9:15). Хwәде ӧса жи йед майин жи дит, жь кʹижана «дәрданед бона рʹумәте» дькарьбун дәркʹәтана. У әw мәрьв, бәре сәрхwәш, бенамус, у дьз бун (Рʹом. 9:21; 1 Корн. 6:9–11). Ле чахе wана жь Хәбәра Хwәде занәбуна рʹаст стандьн у баwәрийа хwә һьндава Йаһоwа qәwи кьрьн, wана һишт кӧ Хwәде wана бьгӧһезә.

5, 6. Итʹбарийа мә һьндава Һостәйе мә Йаһоwа, ча гәрәке һʹӧкӧм бә сәр ньһерʹандьна мә а) һьндава wан мәрьва, кʹерʹа әм мьзгинийе бәла дькьн? б) һьндава хушк-бьред мә?

5 Әм баwәр дькьн кӧ Йаһоwа дьла дьхунә, у әw мәрьвед рʹаст дьжберә, кӧ незики хwә кә. Ләма әм гәрәке тʹӧ кәси сущдар нәкьн, нә wана кʹерʹа әм мьзгинийе бәла дькьн, нә жи хушк-бьред хwә щьватеда. Шеwьр кьн дәрһәqа мерәки, кӧ наве wи Майкл ә. Әw гьли дькә: «Чахе Шәʹдед Йаһоwа мьн дьданә сәкьнандьне, мьн гӧһ нәдьда wан у qә нә жи дьньһерʹи сәр wан. Рʹасти жи, әз йәки гәләк бемәʹрифәт бум! Паше, һьнә wәʹдә дәрбаз бу, у әз рʹасти малбәтәке һатьбум, кʹижан кӧ мьн хwәш дьһат жь бо рʹабун-рʹуньштандьна wанә баш. Ле щарәке, әз әʹщебмайи мам, чьмки мьн бьһист кӧ әwана Шәʹдед Йаһоwа бун! Паше ве йәке, әз фькьрим, гәло чьрʹа әз һьндава wан ӧса бемәʹрифәт бум. Зутьрәке, мьн фәʹм кьр кӧ ньһерʹандьна мьн ӧса бу, жь бо нәзанәбуна мьн у гьлийед мәрьвед дьн». Сәва кӧ Майкл рʹасти пебьһʹәсә дәрһәqа Шәʹдед Йаһоwа, әw һинбуна Кʹьтеба Пироз qәбул кьр. Wәʹдә дәрбаз бу, у әw һатә нава рʹастийе у бу хьзмәткʹаре һәртʹьм.

6 Һәрге әм Йаһоwа һʹәсаб дькьн Һостәйе хwә, әме сәр хушк-бьра ӧса бьньһерʹьн ча Йаһоwа. Әме нәфькьрьн кӧ тьштәк жь wан дәрнайе, йане әwана wе пешда нәчьн. Дәwсе, әме һʹәсаб кьн кӧ Йаһоwа һе wана дьгӧһезә. Йаһоwа дьле мәрьва дьвинә, у занә кӧ әw мәрьв дькарә бьбә йәки ча. Чьмки әw нав мәрьвада тьштед баш дьвинә у әw дина хwә надә сәр кемасийед wан. Әw занә wәки әw шашийед wан wәʹдәлу нә (Зәб. 130:3). Әм жи гәрәке чʹәʹв бьдьнә Йаһоwа, у пе чʹәʹве баш бьньһерʹьн сәр хушк у бьра. Бь рʹастийе, әм жи дькарьн тʹәви Һостәйе хwә  али хушк-бьред хwә бькьн, wәки әwана рʹӧһʹанида пешда һәрʹьн (1 Тʹеслн. 5:14, 15). Ве йәкеда рʹуспи гәрәке мәсәла баш бьн (Әфәс. 4:8, 11-13).

ЧЬРʹА ЙАҺОWА МӘ ДЬГӦҺЕЗӘ?

7. Чьрʹа һун ширәткьрьна Йаһоwа дьшекьриньн?

7 Дьбәкә wә бьһистийә кӧ кәсәки гьлийе ӧса готийә: «Һʹәта кӧ зарʹ мьнрʹа нәбуна, мьн ширәткьрьна де-бава бь тʹәмами нәдьшекьранд». Чахе әм мәзьн дьбьн, әм ширәткьрьне һе qимәт дькьн, чьмки әм фәʹм дькьн кӧ әw йәк жь һʹьзкьрьне йә. (Бьхунә Ибрани 12:5, 6, 11.) Бәле, Йаһоwа мә һʹьз дькә ча зарʹед хwә, у ләма әw мә ширәт дькә у бь сәбьр мә рʹаст дькә. У әw дьхwазә кӧ әм жи wи һʹьз кьн, у дьхwазә әм билан у бәхтәwар бьн (Мәтʹлк. 23:15). Әw нахwазә кӧ әм сәва нәбиланийа хwә бьчәрчьрьн, у нә жи дьхwазә әм әʹмьре хwә ӧнда кьн, сәва гӧнәкʹарийа хwә, кʹижан кӧ мә чаwа зӧрʹәта Адәм стандийә (Әфәс. 2:2, 3).

8, 9. Йаһоwа иро ча мә һин дькә, у һинкьрьна wи wе ча бәрдәwам бә ахьрийеда?

8 Пешийа кӧ мә Йаһоwа нас кьра, дьбәкә һʹӧнӧред мәйә ӧса һәбун, йед кӧ wи хwәш найен, дьqәwьмә һʹӧнӧред гәләк хьраб жи. Ле йәкә, Йаһоwа али мә кьр кӧ әм һатьнә гӧһастьне, у ньһа гәләк һʹӧнӧред мәйи баш һәнә (Иша. 11:6-8; Колс. 3:9, 10). Иро әм щьнәта рʹӧһʹанида ньн. Әw щьнәт Йаһоwа саз кьрийә, сәва мә бьгӧһезә. Рʹаст ә әм дьнйа зӧлмда дьжин, ле йәкә ве щьнәта рʹӧһʹанида, әм хwә хwәйкьри у бехоф тʹәхмин дькьн. Ӧса жи, әwед кӧ малбәта хwәда һʹьзкьрьн нәдитьнә, ль ве щьнәтеда һʹьзкьрьна рʹаст дьвиньн (Йуһʹн. 13:35). Һьн жи, әм һин бунә кӧ һʹьзкьрьне һьндава мәрьвада бьдьнә кʹьфше. Ле жь wан һʹәму тьшта йа лапә фәрз әw ә, кӧ мә Йаһоwа ча бав нас кьр у ньһа һʹьзкьрьна wи тʹәхмин дькьн (Аqуб 4:8).

9 Дьнйа тʹәзәда, әме бь тʹәмами кʹаре жь щьнәта рʹӧһʹани бьстиньн. Әме ӧса жи жь щьнәта физики шабуне бьстиньн. Әw щьнәта сәр әʹрде, wе бьн сәрwертийа Пʹадшатийа Хwәде бә. Wи wәʹдәйи, Йаһоwа wе бәрдәwам кә мә бьгӧһезә у мә һин кә. Ньһа мәрʹа чәтьн ә әве йәке бьдьнә бәр чʹәʹве хwә (Иша. 11:9). Йаһоwа ӧса жи wе һʹьше мә у бәдәна мә бекемаси бькә. Ӧса әме бькарьбьн һе кʹур фәʹм бькьн һинкьрьнед wи у бь тʹәмами гӧрʹа тʹәмийед wи бькьн. Wәрә әм бәрдәwам кьн бьһельн Йаһоwа мә бьгӧһезә, у рʹазибуне бьдьнә кʹьфше бона һʹьзкьрьна wи һьндава мә (Мәтʹлк. 3:11, 12).

ЙАҺОWА ЧА МӘ ДЬГӦҺЕЗӘ

10. Иса ча әʹйан кьр сәбьра Һостәйе Мәзьн?

10 Йаһоwа чаwа һостәки щерʹьбанди, рʹьнд занә кӧ кʹижан ах чь щурʹәйи йә. У ләма әw занә ча жь ве ахе тьштәки чекә. (Бьхунә Зәбур 103:10-14.) Бәле, Йаһоwа мә рʹьнд занә. Әw кемасийед мә дьдә һʹәсабе, у занә әм чь дькарьн у чь нькарьн, у ӧса жи чьqас әм рʹӧһʹанида пешда дьчьн. Чахе Иса сәр әʹрде бу, әwи рʹьнд әʹйан кьр ньһерʹандьна Йаһоwа һьндава мәрьвед гӧнәкʹар. Мәсәлә wәрә әм шеwьр кьн, кӧ Иса ча дьньһерʹи сәр кемасийед шандийед хwә. Щара әwана дькʹәтьнә дәʹwе, һәла кʹе жь wан һәри мәзьн ә. Һәрге wә әw дәрәщә бьдита, һуне дәрһәqа шандийа бьфькьрийана кӧ әwана мьлук у нәрм ьн? Иса дәрһәqа wан нәбаш нәфькьри. Әwи заньбу кӧ шандийед wийи амьн бь сайа ширәт у рʹасткьрьна дькарьн бенә гӧһастьне. Ӧса жи әwана дькарьбун чʹәʹв бьдана мьлуктийа wи (Марq. 9:33-37; 10:37, 41-45; Луqа 22:24-27). Паши сахкьрьна Иса, чахе шандийед wи рʹӧһʹе пироз стандьн, wана ида пәй wе йәке нәдькʹәтьн, кӧ кʹе жь wан йа һәри мәзьн ә. Бона wан йа лапи  фәрз әw шьхӧл бу, кʹижан кӧ Иса дабу wан (Кʹар. Шанд. 5:42).

11. Чьрʹа әм дькарьн бежьн кӧ Даwьд ча мина һʹәрʹийа нәрм бу, у әм ча дькарьн чʹәʹв бьдьнә wи?

11 Иро, Йаһоwа мә рʹаст дькә у дьгӧһезә, бь сайа Кʹьтеба Пироз, рʹӧһʹе хwәйи пироз, у щьвате. Ле ча Кʹьтеба Пироз дькарә мә бьгӧһезә? Әм гәрәке тʹьме бьхуньн Кʹьтеба Пироз у чь дьхуньн сәр бьфькьрьн. Ӧса жи әм гәрәке дӧа бькьн Йаһоwарʹа, кӧ али мә бькә, wәки әм бьдьнә хәбате чь кӧ әм педьһʹәсьн. Даwьд ньвиси: «Чахе әз тә, нав ньвинада бьбир тиньм, дьрежайа шәведа, әз [дәрһәqа] тә кʹур дьфькьрьм» (Зәб. 63:6, ИМ). Әwи ӧса жи гот: «Пәсне тә дьдьм, Хӧдане жь бо мьн ширәтдар, бь шәва жи дьле мьн жь мьнрʹа дьбә һиндар» (Зәб. 16:7, ИМ). Бәле, Даwьд кʹур дьфькьри сәр ширәткьрьна Хwәде, у әwи дьһишт кӧ ширәтед Хwәде кʹур дьле wида бьминьн, һәла һе wи чахи жи чахе чәтьн бу wирʹа ширәте qәбул кә (2 Сам. 12:1-13). Бәле, Даwьд гәләк мьлук бу, у әwи гӧрʹа Хwәде дькьр. Әм жи гәрәке чʹәʹв бьдьнә wи. Ле чахе һун дьхуньн Хәбәра Хwәде, һун дьфькьрьн сәр, у дьһельн кӧ гьлийед Хwәде дьле wә бьгьрьн? Ве йәкеда диса һун ча дькарьн һе пешда һәрʹьн? (Зәб. 1:2, 3).

12, 13. Йаһоwа ча мә дьгӧһезә бь сайа рʹӧһʹе хwәйи пироз у щьвате?

12 Рʹӧһʹе пироз дькарә гәләк тьштада мә бьгӧһезә. Мәсәлә, әw али мә дькә әм Мәсиһийед һе баш бьн, у ӧса жи бәред рʹӧһʹ бьдьнә кʹьфше (Галт. 5:22, 23). Йәк жь wан бәра, әw һәйә һʹьзкьрьн. Әм Хwәде һʹьз дькьн, ләма тʹәмийед wи бона мә баргьран ниньн, у һьн жи әм дьхwазьн гӧрʹа wи бькьн у дьхwазьн әw мә бьгӧһезә. Рʹӧһʹе пироз ӧса жи мәрʹа qәwате дьдә, кӧ әм нәкʹәвьнә бәр байе ве дьнйайе (Әфәс. 2:2). Паwлосе шанди чахе щаһьл бу, нава сәрwеред религийа Щьһуйада бу, йед кӧ qӧрʹә у бабах бун. Ле бь сайа рʹӧһʹе пироз әw һатә гӧһастьне. Әwи ньвиси: «Әз һәр тьшти бь сайа wи дькарьм, йе кӧ qәwате дьдә мьн» (Фили. 4:13). Дә wәрә әм мина Паwлос, бь мьлукти тʹьме жь Йаһоwа рʹӧһʹе  пироз бьхwазьн. Йаһоwа wе әʹсә щаба дӧайед мә бьдә (Зәб. 10:17).

Йаһоwа бь сайа рʹуспийа али мә дькә кӧ әм бенә гӧһастьне, ле әм алийе хwәда гәрәке гӧһ бьдьнә ширәткьрьна wан (Бьньһерʹә абзаса 12, 13)

13 Йаһоwа ӧса жи мә бь сайа щьвате у рʹуспийа дьгӧһезә. Мәсәлә, һәрге рʹуспи тедәрдьхьн кӧ әм рʹӧһʹанида сьст бунә, әwана дьхwазьн аликʹарийе бьдьнә мә. Ле әwана жь хwә әве йәке накьн, у бь хwәва ширәта надьн (Галт. 6:1). Дәwсе, әwана бь мьлукти Йаһоwарʹа дӧа дькьн, кӧ фәʹмкʹари у билани бьдә wан. Паше әwана Кʹьтеба Пирозда у әʹдәбйәтед мәда информасийа дьгәрʹьн, сәва дәрәща мәда һе рʹьнд али мә бькьн. Ләма, һәрге рʹуспи незики wә бьн, сәва кӧ нәрм у бь һʹьзкьрьне али wә бькьн, мәсәлә, дәрһәqа стила кʹьнщхwәкьрьна wә, qәбул кьн ширәта wан, у һʹәсаб кьн кӧ ширәта wан әʹйанкьрьна һʹьзкьрьна Хwәде йә. Һәрге һун ӧса бькьн, һуне дәсте Йаһоwада чаwа һʹәрʹийа нәрм бьн, у һазьр бьн бенә гӧһастьне. Әw гӧһастьн wе кʹаре wәрʹа биньн.

14. Рʹаст ә һʹӧкӧме Йаһоwа һәйә сәр ахе, ле ча әw qәдьр дьдә кʹьфше һьндава азайа мәйә бьжартьне?

14 Һәгәр әме рʹьнд фәʹм кьн кӧ Хwәде ча дькарә мәрьва бьгӧһезә, әме пе чʹәʹве рʹаст сәр хушк-бьред хwә бьньһерʹьн. Ӧса жи ньһерʹандьна мә һьндава мәрьвед дәшта мәда у әwед тʹәви кʹе әм һинбуна Кʹьтеба Пироз дәрбаз дьбьн, wе бе гӧһастьн. Wәʹде бәре, һостәйә щерʹа чахе ах һьлдьда, дәрберʹа дәстпенәдькьр жь ве тьштәки чекә. Пешийе, әw ах һазьр дькьр, мәсәлә жь ахе кәвьра дәрдьхьст у диса тьштед дьн. Мина ве йәке, Йаһоwа жи һазьр дькә wан, йед кӧ мьлук ьн, сәва кӧ әw wана бьгӧһезә. Хwәде зоре мә накә, кӧ әм бенә гӧһастьне. Дәwсе, әw принсипед зәлал дьдә мә, сәва әм хwәха бь рʹәзәдьли гӧһастьна бькьн.

15, 16. Әwед кӧ Кʹьтеба Пироз һин дьбьн, ча дьдьнә кʹьфше кӧ әwана дьхwазьн wәки Йаһоwа wана бьгӧһезә? Мәсәле биньн.

15 Шеwьр кьн мәсәлә Теси, хушкәке кӧ Австралйайеда дьжи. Хушкәк кӧ wе һин дькьр, гьли кьр дәрһәqа wе: «Теси рʹастийед Кʹьтеба Пироз һеса qәбул кьр. Ле йәкә әw рʹӧһʹанида пешда нәдьчу, у һәла һе нәдьһатә сәр щьвате жи! У паши гәләк дӧа, мьн сафи кьр кӧ тʹәви wе һинбуне бьдьмә сәкьнандьне. Паши ве йәке тьштәки әʹщеб qәwьми. Чахе ида те бежи һинбуна мәйә хьлазийе бу, Теси дьле хwә мьнрʹа вәкьр. Әwе гот кӧ әwе тʹәхмин дькьр кӧ мәрьвәки дӧрʹу йә, чьмки һʹьз дькьр хӧмар бьлизә. У Теси гот кӧ әwе ида сафи кьрийә кӧ әви хәйсәти бьтʹәрькинә».

16 Рʹаст ә һәвалед Теси йед бәре qәрфе хwә wе дькьрьн, ле йәкә әwе зутьрәке дәстпекьр бе сәр щьвате у һʹӧнӧред Мәсиһити бьдә кʹьфше. Әw хушк зедә дькә: «Паше, Теси һатә ньхӧмандьне. У рʹаст ә зарʹед wе йед бьчʹук һәбун, ле әw дәстпекьр хьзмәт кә ча пешәнге һәртʹьм». Бәле, чахе йед кӧ Кʹьтеба Пироз һин дьбьн, дәстпедькьн әʹмьре хwә бьгӧһезьн, сәва кӧ дьле Хwәде ша кьн, Хwәде жи незики wан дьбә у жь wана дәрданәкә qимәт чедькә.

17. а) Һун чь дьфькьрьн дәрһәqа Һостәйе мә Йаһоwа? б) Тʹема дьнда дәрһәqа чь әме шеwьр кьн?

17 Иро жи, һьнә һостә дәрдана пе дәста чедькьн. Һостәйе мә Йаһоwа жи, бь сәбьр мә дьгӧһезә пе ширәтед хwә. У әw дина хwә дьдә мә, һәла ча әм дьһельн кӧ әw мә бьгӧһезә. (Бьхунә Зәбур 32:8.) Һун тʹәхмин дькьн кӧ Йаһоwа ча хут бона wә хәм дькә? Һун дьвиньн кӧ ча дәсте wида һун тенә гӧһастьне? Һәрге әре, кʹижан һʹӧнӧр wе али wә бькьн кӧ аха нәрм бьн, сәва Йаһоwа һеса wә бьгӧһезә? Жь чь һун гәрәке хwә дур бьгьрьн, сәва кӧ Йаһоwарʹа чәтьн нибә wә бьгӧһезә? У ча де-бав дькарьн тʹәви Йаһоwа һәвкʹарийе бькьн, сәва кӧ зарʹед хwә бьгӧһезьн, чаwа Йаһоwа дьхwазә? Тʹема дьнда дәрһәqа wан пьрса әме шеwьр кьн.